SỬA LỖI RATING VOTE KHÔNG HOẠT ĐỘNG KHI CHẤM ĐIỂM CHO ĐÁNH GIÁ NHỎ HƠN 4 ĐIỂM TRONG FORUM VBB


Sửa lỗi Rating vote không hoạt động khi chấm nhỏ hơn 4 điểm trong forum vbb

Khi bạn cài đặt forum vbb. Nhiều phiên bản sẽ bị lỗi khi bạn bình chọn nhỏ hơn 4 điểm thì điểm bình chọn hiện tại sẽ không hiển thị giống hình dưới.

Sửa lỗi Rating vote không hoạt động khi chấm nhỏ hơn 4 điểm trong forum vbb

- Để sửa lỗi này bạn làm như sau.
+Đăng nhập vào admincp của forum vbb.
Styles & Templates -> Search in Templates ở đây bạn điền vào ô Search for Text nội dung "showthread.css"
Sau đó ấn Tìm(Find)
+Tại màn hình hiện thị sau khi ấn nút 'Tìm' bạn chọn showthread.css
- Add thêm 4 dòng css sau vào

.popupbody .r4 { background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_4.png); }
.popupbody .r3 { background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_3.png); }
.popupbody .r2 { background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_2.png); }
.popupbody .r1 { background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_1.png); }

- Và lưu lại --> Xem kết quả như hình dưới nhé.

Sửa lỗi Rating vote không hoạt động khi chấm nhỏ hơn 4 điểm trong forum vbb

Chúc các bạn thành công

Thắc mắc vui lòng truy cập vào đây để đăng bài Giải đáp CNTT