Chính sách bảo mật và quản lý dữ liệu ITSEOVN

Bảo vệ tính cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng là ưu tiên cao nhất của ITSEOVN. Là 1 diễn đàn SEO, CNTT uy tín tại Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định của Pháp luật Việt Nam về bảo vệ và bảo mật tính riêng tư và an toàn thông tin của Quý khách, bằng các cam kết sau:

  • Cam kết bảo mật ở mức cao nhất các thông tin mà khách hàng cung cấp, bất kể khách hàng cũ hay mới.
  • Cam kết không bán, làm thất thoát thông tin mà Quý khách đã cung cấp hoặc cung cấp cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị, trừ khi được sự cho phép của Quý khách.
  • Cam kết chỉ sử dụng và chia sẻ hạn chế một số các thông tin Quý khách cung cấp trên website này để cung cấp các thông tin hữu ích mà Quý khách yêu cầu từ ITSEOVN.
Mọi thắc mắc liên hệ tại: Liên hệ ITSEOVN

Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của mình, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và thêm thông tin về cookie mà chúng tôi đặt trên trang này.

Quyền lợi

Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc có được một bản sao của dữ liệu đó. Để làm như vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn là không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn thiện hoặc chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này

Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách này thì vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật.

Các thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.