seolagi's Recent Activity

 1. seolagi đã thích bài viết của admin trong chủ đề Convert cách chuyển số dương thành số âm trong sql server như thế nào?.

  Mình đọc mà không biết hiểu đúng ý của bạn thôi, bạn muốn chuyển số dương sang âm thì chỉ cần thêm dấu - vào trước thôi. Mình đọc và...

  12/10/19 lúc 12:04 PM
 2. seolagi đã trả lời vào chủ đề Convert cách chuyển số dương thành số âm trong sql server như thế nào?.

  Đúng rồi ad, hihi Mình cần cái này đây: set @QuantityUp = (select top 1 (CASE WHEN Quantity > 0 THEN -Quantity ELSE 0 END) from...

  12/10/19 lúc 12:03 PM
 3. seolagi đã đăng chủ đề mới.

  Convert cách chuyển số dương thành số âm trong sql server như thế nào?

  Convert cách chuyển số dương thành số âm trong sql server như thế nào? tại mình có 1 danh sách dữ liệu, mình muốn lấy cột số lượng theo...

  Diễn đàn: Kiến thức lập trình SQL & MySQL

  12/10/19 lúc 11:29 AM