B5: Tạo trang đăng ký với các thuộc tính căn bản trong html5

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5' bắt đầu bởi phamcongson, 10/12/15.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Bài 5: Tạo trang đăng ký với các thuộc tính căn bản trong html5
  Bài số 5 hướng dẫn cơ bản các thẻ, nút như, textbox, combox, output,... trong html5

  Demo hình ảnh:
  demo-tao-trang-dang-ky-trong-html5.png
  Demo code: copy code cho vào file notepad và save dưới dạng .html

  Mã:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bài 5: Tạo trang đăng ký trong html5 nâng cao(P1)</title>
  
  </head>
  
  <body>
  <!-- thuộc tính 'form' dùng để bao bọc 1 trang web, thuộc tính action='...' thuộc tính trả về giá trị khi submit trang web, thuộc tính method='...' thuộc tính của trang-->
  <form action="dangky.php" method="post">
  
    <h1 align="center">Bài 5: Tạo trang đăng ký trong html5 nâng cao(P1)</h1>
    
    <table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5" >
    <caption>Form Đăng Ký</caption>
      <tr>
        <th height="30" width="200">FullName</th>
        <td width="400">
          <!-- giá trị 'input' dùng để tạo các đối tượng xử lý trong html, type='text' giá trị tạo textbox trong html-->
          <input type="text" name="FullName" placeholder="Nhập đầy đủ họ tên" >
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th height="30">UserName</th>
        <td>
          <input placeholder="Nhập tên đăng nhập" type="text" name="UserName" id="username" >
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <th height="30">Password</th>
        <td>
          <input type="password" name="pass" placeholder="Mật khẩu" >
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <th height="30">Retype Password</th>
        <td>
          <input type="password" name="repass" placeholder="Nhập lại Mật khẩu" >
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <th height="30">Gender</th>
        <td>
          <label><input checked type="radio" name="Gender" >Nam</label>
          <label><input type="radio" name="Gender" >Nữ</label>
        </td>
      </tr>
      
       <tr>
        <th height="30">DOB</th>
        <td>
          <!-- Tạo 1 combox xổ xuống chọn được nhiều giá trị, với 'name' và 'value' là 2 giá trị được trả về sever -->
          <select name="day" size="5" multiple >
            <option value="">Ngày</option>
            <option value="1">1</option>
            <option value="2">2</option>
            <option selected value="3">3</option>
            <option value="4">4</option>
            <option value="5">5</option>        
            <option value="6">6</option>
          </select>
          <select name="month">
             <option value="">Tháng</option>
            <option value="1">1</option>
            <option selected value="2">2</option>
            <option value="3">3</option>
          </select>
          <select name="year">
            <option value="">Năm</option>
            <option value="2015">2015</option>
            <option value="2014">2014</option>
            <option value="2013">2013</option>
          </select>
        </td>
      </tr>
      
      
      
       <tr>
        <th height="30">Address</th>
        <td>
          <!-- 'textarea': tạo 1 textbox cho nhập vào dữ liệu có nhiều dòng, nhiều giá trị -->
          <textarea cols="50" rows="5" placeholder="Nhập đầy đủ số nhà, tỉnh, thành phố,..."></textarea>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
       
        <td height="30" colspan="2" align="center">
          <!-- type='reset' dùng để tạo đối tượng button click vào sẽ khôi phục lại dữ liệu trong html5-->
          <input type="reset" value="reset">
          <!-- type='submit' dùng để tạo đối tượng button trong html5, click vào sẽ trả về giá trị cho sever tại form action='dangky.php'-->
          <input type="submit" value="ok">
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
  </body>
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  B5: Tạo trang đăng ký với các thuộc tính căn bản trong html5Chủ để tương tự : Tạo trang
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Tạo ảnh bìa thumbnail image cho video trong HTML5 như thế nào? 9/11/21
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Tạo hiệu ứng nhấp nháy bằng CSS như thế nào? 14/9/21
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Download và cách sử dụng font awesome tạo icon cho website 28/9/16
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 B7: Tự tạo teamplate khung website bằng css căn bản 7/1/16
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Thuộc tính tạo đường viền cong bo tròn cho border css trong html 1/10/14