Bài 3: Cấu trúc bảng table trong Code HTML5

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5' bắt đầu bởi admin, 5/12/15.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,918
  Đã được thích:
  1,202
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Bài 3: Cấu trúc bảng table trong Code HTML5

  Demo bằng hình ảnh về bài cấu trúc bản và bài viết + code tạo bảng, liên kết bảng, gộp bảng.

  Về cách tạo bảng mình đã viết rõ note trong code ở dưới và file tải bài học ở dưới hoặc code trực tiếp ở dưới, bạn copy cho vào notepad lưu dưới dạng .html để xem kết quả nhé.

  1. Bảng căn bản.

  Demo hình ảnh
  cau-truc-bang-table-trong-code-html-bai-1.png

  Cách tạo bẳng căn bản
  Demo online
  Code căn bản của bài trên :
  Mã:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5 bài tập 1</title>
  <meta content="Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5, Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong Code HTML5, Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5, HTML" name="description">
  </head>
  <body>
  
  <h1 align="center">Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong Code HTML5 bài tập 1</h1>
  
  <h2>1. Bảng Căn Bảng</h2>
    <!-- thẻ 'table' là thẻ tạo 1 bảng trong html -->
    <table width="80%" border="1" align="center">
      <caption>Tiêu Đề Của Bảng 1</caption>
      <tr> <!-- thẻ 'tr' là 1 dòng, 1 hàng trong bảng-->
        <!-- thẻ 'th' tiêu đề đầu của 1 bảng, chữ trong bảng sẽ được in đậm và canh giữa -->
        <th width="30%" height="30">Cell 1</th>
        <th width="30%">Cell 2</th>
        <th width="40%">Cell 3</th>
      </tr>
       <tr>
         <!-- thẻ 'td' là 1 khung, 1 ô, 1 cell trong bảng-->
        <!-- thuộc tính 'align' canh text trái(left), phải(right, giữa. Thuộc tính 'valign' canh text trên(top), giữa(mid), dưới(bot)-->
        <td height="30" align="center" valign="middle">Cell 4</td>
        <td align="center" valign="middle">Cell 5</td>
        <td align="center" valign="middle">Cell 6</td>
      </tr>
       <tr>
        <td height="30">Cell 7</td>
        <td>Cell 8</td>
        <td>Cell 9</td>
      </tr>
    </table>
   
  <h2>2. Bảng Mer, liên kết các cell lại căn bản</h2> 
    <!-- thẻ 'table' là thẻ tạo 1 bảng trong html -->
    <table width="80%" border="1" align="center">
      <caption>Tiêu Đề Của Bảng 2</caption>
      <tr> <!-- thẻ 'tr' là 1 dòng, 1 hàng trong bảng-->
        <!-- thẻ 'th' tiêu đề đầu của 1 bảng, chữ trong bảng sẽ được in đậm và canh giữa -->
        <th colspan="2" width="60%" height="30">Cell 1</th>
        <th width="40%">Cell 3</th>
      </tr>
       <tr>
         <!-- thẻ 'td' là 1 khung, 1 ô, 1 cell trong bảng-->
        <!-- thuộc tính 'align' canh text trái(left), phải(right, giữa. Thuộc tính 'valign' canh text trên(top), giữa(mid), dưới(bot)-->
        <td height="30" align="center" valign="middle">Cell 4</td>
        <td align="center" valign="middle">Cell 5</td>
        <td align="center" valign="middle" rowspan="2">Cell 6</td>
      </tr>
       <tr>
        <td height="30">Cell 7</td>
        <td>Cell 8</td>
      </tr>
    </table>
   
  </body>
  </html>
  

  cau-truc-bang-table-trong-code-html.png

  Cách tạo bảng nang cao, tạo khung web bằng bảng table.

  Demo online
  Code về mảng nâng cao:
  Mã:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5 bài tập 2</title>
  <meta content="Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5, Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong Code HTML5, Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong HTML5, HTML" name="description">
  </head>
  
  <body>
  
  <h1 align="center">Bài 3: Cấu trúc bẳng table trong Code HTML5 bài tập 2</h1>
  <!-- thẻ 'table' là thẻ tạo 1 bảng trong html -->
    <table width="98%" border="1" align="center">
      <caption>Trình bày giao diện web bằng table</caption>
      <tr>
         <!-- thẻ 'tr' là 1 dòng, 1 hàng trong bảng-->
        <!-- thẻ 'th' tiêu đề đầu của 1 bảng, chữ trong bảng sẽ được in đậm và canh giữa -->
        <th bgcolor="#000000" colspan="3">
          <img width="100%" src="images/header.png" alt="header trang web">
        </th>
      </tr>
      <tr>
         <!-- thẻ 'td' là 1 khung, 1 ô, 1 cell trong bảng-->
        <!-- thuộc tính 'align' canh text trái(left), phải(right, giữa. Thuộc tính 'valign' canh text trên(top), giữa(mid), dưới(bot)-->
        <td bgcolor="#FFFF80" colspan="3" height="40" align="center" valign="middle">
        <table width="100%" border="1" align="center" height="40">
          <tr>
            <th width="200"><a href="trangchu.html">Trang chủ</a></th>
            <th width="200"><a href="gioithieu.html">Giới thiệu</a></th>
            <th width="200"><a href="tintuc.html">Tin tức</a></th>
            <th width="200"><a href="sanpham.html">Sản phẩm</a></th>
            <th width="200"><a href="https://itseovn.com">Diễn đàn</a></th>
            <th width="200"><a href="lienhe.html">Liên hệ</a></th>
          </tr>     
        </table>
       
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="#666666" width="20%" height="300" align="center" valign="middle">Cell 3</td>
        <td width="60%" height="300" valign="top">Cell 4 - Trang Chủ
       
          <ul>
            <li>Web tĩnh
              <ul>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>Javascript</li>
              </ul>
            </li>
            <li>Web động
              <ol type="i" start="3">
                <li>PHP</li>
                <li>DataBase</li>
              </ol>
            </li>
          </ul>    
        </td>
        <td bgcolor="#666666"  width="20%" height="300" align="center" valign="middle">Cell 5</td>
      </tr>
       <tr>
        <td bgcolor="#9197a3" colspan="3" height="80" align="center" valign="middle">Cell 6</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  
  Download code bài tập 3.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Bài 3: Cấu trúc bảng table trong Code HTML5

  Chỉnh sửa cuối: 5/2/16


Chủ để tương tự : Bài Cấu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Bài 2: Xử lý hình ảnh(IMG), đường dẫn(URL) trong HTML5 1/12/15
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Bài 1 : lập trình code html: các ký tự đặc biệt 28/11/15
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Hướng dẫn cách cấu hình bản ghi MX cho Gmail trong cài đặt domain 11/8/20
Ngôn ngữ lập trình CSS, HTML, HTML5 Lỗi: Uncaught TypeError: $ is not a function trong javascript jQuery HTML 12/4/20