Các hàm ngày tháng, giờ, phút, giây, cộng trừ ngày tháng năm trong sql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi admin, 26/12/13.

?

Bạn có làm theo được khi đọc bài viết không ?

 1. 3 phiếu
  100.0%
 2. Không

  0 phiếu
  0.0%
 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,814
  Đã được thích:
  1,180
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Các hàm ngày giờ trong sql server

  Các hàm này thường có tham số vào là kiểu dữ liệu ngày giờ và giá trị trả về của chúng có thể là kiểu dữ liệu số, chuỗi hoặc ngày giờ. Bảng tên dưới mô tả từ viết tắt của các đơn vị thời gian được dùng cho các tham số trong một số các hàm ngày giờ.

  1/ Hàm DATEADD :

  Với cú pháp hàm DATEADD bên dưới có kết quả trả về là một ngày mới sau khi đã cộng thêm hoặc trừ đi theo một đơn vị thời gian bất kỳ cho một ngày chỉ định.

  Cú pháp :
  Mã:
  DATEADD(Đơn vị, Con số, Ngày chỉ định)
  
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_2.gif

  VD:
  Mã:
  SELECT DATEADD(year, 1, '2021/04/30')
  • Kết quả nhận được khi cộng thêm 1 năm là: 2022/04/30
  Trong đó:
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng cho việc giảm hoặc tăng ngày, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Con số : là một số nguyên có thể âm hoặc dương chỉ định việc giảm hoặc tăng theo đơn vị thời gian chỉ định trước đó.
  • Ngày chỉ định : là một biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Ngày mới : là một giá trị ngày mới sau khi đã tăng hoặc giảm.
  Đơn vị truyền vào bao gồm:
  • year : năm
  • quarter : ưuý
  • month : tháng
  • dayofyear : ngày trong năm
  • day : ngày
  • week : tuần
  • weekday : ngày trong tuần
  • hour : giờ
  • minute : phút
  • second : giây
  • millisecond : Mili giây
  2/ Hàm DATEDIFF :

  Với cú pháp hàm DATEDIFF bên dưới có kết quả trả về là một số nguyên, nói lên khoảng cách đại số của hai ngày theo một đơn vị thời gian bất kỳ.

  Cú pháp :
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_5.gif
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định việc so sánh hai ngày, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày1, Ngày2 : là các biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Số nguyên : là một số nguyên có thể âm hoặc dương trả về khoảng cách đại số giữa ngày1 và ngày2.
  3/ Hàm DATENAME :

  Với cú pháp hàm DATENAME bên dưới có kết quả trả về là chuỗi thời gian đại diện của một ngày chỉ định theo một đơn vị thời gian bất kỳ.

  Cú pháp :
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_8.gif
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định sẽ lấy ra chuỗi thời gian đại diện, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày : là một biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Chuỗi : trả về chuỗi thời gian đại diện.
  4/ Hàm GETDATE :

  Với cú pháp đơn giản của hàm GETDATE bên dưới có kết quả trả về là ngày giờ hiện hành của hệ thống Microsoft SQL Server.

  Cú pháp :
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_11.gif
  5/ Hàm DATEPART :

  Với cú pháp hàm DATEPART bên dưới có kết quả trả về là một số nguyên chỉ định thời gian đại diện của một ngày theo một đơn vị thời gian bất kỳ.

  Cú pháp :
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_14.gif
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định sẽ lấy ra một con số, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày : là một biểu thức, tên cột, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Số nguyên : trả về số thời gian đại diện. Đối với các ngày trong tuần nếu kết quả là 1 thì xem như là chủ nhật, 2 là thức hai … và 7 là thứ bảy.
  6/ Hàm DAY, MONTH, YEAR :

  Với cú pháp chung bên dưới của các hàm DAY, MONTH, YEAR có kết quả trả về là một số nguyên chỉ định ngày (day), tháng (month), năm (year) của một ngày bất kỳ. Bạn có thể sử dụng các hàm này hoặc hàm DATEPART tương ứng với các đơn vị thời gian là dd, mm, yy.

  Cú pháp :
  SQLServer2000_41_Cachamngaygio_17.gif
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Các hàm ngày tháng, giờ, phút, giây, cộng trừ ngày tháng năm trong sql

  Chỉnh sửa cuối: 30/8/22


Chủ để tương tự : Các hàm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Các hàm xử lý thời gian trong MySQL 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Convert cách chuyển số dương thành số âm trong sql server như thế nào? 12/10/19
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cách convert datetime dạng dd/MM/YYYY hh:mm:ss trong SQL server 21/11/17
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cách replace ntext trong sql server 13/6/17