Cách gọi code php trong code HTML5

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi phamcongson, 7/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Cách gọi code php trong code HTML5
  • Để chèn code php nằm trong HTML, code php phải nằm trong thẻ <?php ... Code PHP ... ?>
  1. Gọi code php trong Code HTML tại thẻ style CSS
  • Tất cả đều dùng sự kiện echo 'giá trị cần hiển thị' để đưa giá trị vào code HTML
  Mã:
  <?php
    echo '
    <style type="text/css">
      .cssidthe
      {
         background-color:#69F;
      }
    </style>';
  ?>
  
  2. Gọi code trực tiếp trong thẻ <body
  • Viết code trực tiếp trong thẻ <body, code PHP nằm trong thẻ
  Mã:
   <?php ... code php ?>
  HTML:
  <body>
  <?php
    //VD: tạo tháng ngày năm bằng cách gọi hàm
    function createdmy($type,$to, $from=1)
    {
      echo " $type : <select>";
      for($i=$from;$i<$to;$i++)
      {  
        echo "<option value=\"$i\">$i</option>";
      }
      echo '</select>';
    }
    echo '<span><b>Tạo Tháng Ngày Năm</b></samp><br><br>';
    createdmy('Ngày',32);
    createdmy('Tháng',13,1);
    createdmy('Năm',2007,1900);
  ?>
  </body>
  
  3. Sử dụng PHP lồng với code HTML
  • Kết hợp giữa PHP và HTML lồng trong các thẻ <?php ... code php ?>
  HTML:
  <select>
     <?php for($i=1;$i<32;$i++){ ?>
       <option value="<?php echo $i?>"><?php echo $i?></option>
     <?php } ?>
  </select>
  
  Code tổng của bài:
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Cách sử dụng hàm trong PHP</title>
  <meta name="description" content="Cách sử dụng hàm trong PHP, Cách sử dụng hàm trong PHP, Cách sử dụng hàm trong PHP">
  <!-- dùng php show lên giá trị css -->
  <?php
    echo '
    <style type="text/css">
    select
    {
      background-color:#69F;
    }
    </style>';
  ?>
  </head>
  <body>
  <h1 align="center">Cách sử dụng hàm trong PHP</h1>
  
  <!-- Start cấu trúc hàm trong php -->
  <?php
    //phpinfo();
   
    //cấu trúc hàm
    /*function <tên hàm>(<tham số>)
    {
      Code....
    }*/
    //VD: tạo tháng ngày năm bằng cách gọi hàm
    function createdmy($type,$to, $from=1)
    {
      echo " $type : <select>";
      for($i=$from;$i<$to;$i++)
      {   
        echo "<option value=\"$i\">$i</option>";
      }
      echo '</select>';
    }
    echo '<span><b>Tạo Tháng Ngày Năm</b></samp><br><br>';
    createdmy('Ngày',32);
    createdmy('Tháng',13,1);
    createdmy('Năm',2007,1900);
  
  ?>
  <!-- END cấu trúc hàm trong php -->
  <h3>Sử dụng PHP lồng với code HTML</h3>
  <!-- Start Sử dụng PHP lồng với code HTML -->
  <select>
  <?php for($i=1;$i<32;$i++){ ?>
     <option value="<?php echo $i?>"><?php echo $i?></option>
    <?php } ?>
  </select>
  <!-- END Sử dụng PHP lồng với code HTML -->
  
  </body>
  </html>
  
  4. Gọi code ở file khác sang file cần gọi.

  Để gọi ta dùng hàm
  • include('file-chua-code.php').
  • include_once('file-chua-code.php').// chỉ gọi 1 lần file này trong 1 webpage.
  • require('file-chua-code.php'). //require giống include nhưng khi file được gọi bằng hàm require bị lỗi, web sẽ không thực hiện tiếp lệnh hoặc code ở dưới. Còn gọi bằng hàm require , khi file bị lỗi, các lệnh và code dưới vẫn chạy tiếp.
  VD:
  PHP:
  <?php
          
  include('header.php'); // include gọi, gép toàn bộ code trong file header.php cho vào đây.
          
  include('left.php');
          include_once(
  'left.php');//include_once kiểm tra nếu dữ liệu trong left.php đã được gọi trước đó rồi, sẽ không được gọi tiếp. Chỉ gọi 1 lần trong 1 webpage.
          
  require('main.php'); // require gọi, gép toàn bộ code trong file header.php cho vào đây.
          //require và include khác nhau ở, include : khi file được gọi bị lỗi, web vẫn tiếp tục gọi dữ liệu bên dưới. require khi web bị lỗi, sẽ không gọi tiếp dữ liệu ở dưới.
     
  ?>
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Cách gọi code php trong code HTML5

  Chỉnh sửa cuối: 7/1/16


Chủ để tương tự : Cách gọi
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cookies là gì? cách sử dụng Cookies trong php 2/4/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách sử dụng hàm trong PHP - Bài 15 7/1/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách trình diễn các bài đăng gần đây với plugin trong site wordpress 10/8/15
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách dùng hàm preg_match trong lập trình php 26/9/14