Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh

Thảo luận trong 'English - Toeic - Ielts' bắt đầu bởi hannibal123, 29/11/14.

 1. hannibal123
  Tham gia ngày:
  13/10/14
  Bài viết:
  76
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8
  CÁCH NHẬN BIẾT LOẠI TỪ TRONG CÂU TIẾNG ANH

  Cách nhận biết từ loại dựa vào vị trí khi làm bài tập điền từ

  I. Danh từ (nouns):

  Danh thường được đặt ở những vị trí sau

  1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
  • Ex: Maths is the subject I like best.
  • N
  • Yesterday Lan went home at midnight.
  • N
  2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
  • Ex: She is a good teacher.
  • Adj N
  • His father works in hospital.
  • Adj N
  3. Làm tân ngữ, sau động từ
  • Ex: I like English.
  • We are students.
  4. Sau “enough”
  • Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
  5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
  • Ex: This book is an interesting book.
  6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
  • Ex: Thanh is good at literature.
  II. Tính từ (adjectives)

  Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

  1. Trước danh từ: Adj + N
  • Ex: My Tam is a famous singer.
  2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
  • Ex: She is beautiful
  • Tom seems tired now.
  Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj
  • Ex: He makes me happy
  • O adj
  3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
  • Ex: He is too short to play basketball.
  4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
  • Ex: She is tall enough to play volleyball.
  5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
  • Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
  6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)
  • Ex: Meat is more expensive than fish.
  • Huyen is the most intelligent student in my class
  7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
  • What + (a/an) + adj + N

  III. Trạng từ (adverbs)

  Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

  1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
  • Ex: They often get up at 6am.
  2. Giữa trợ động từ và động từ thường
  • Ex: I have recently finished my homework.
  • TĐT adv V
  3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
  • Ex: She is very nice.
  • Adv adj
  4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
  • Ex: The teacher speaks too quickly.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh

  Last edited by a moderator: 8/7/15


Chủ để tương tự : Cách nhận
Diễn đàn Tiêu đề Date
English - Toeic - Ielts Xin cách học tiếng anh cho người mới 16/3/23
English - Toeic - Ielts NGHE TIẾNG ANH THỤ ĐỘNG - Cách học tiếng Anh cho người bận 24/11/21
English - Toeic - Ielts Chia sẻ cách luyện thi IELTS từ 3.5 lên 8.0 17/4/19
English - Toeic - Ielts Hướng dẫn cách dịch tên của ban sang tiếng Hàn 30/8/18
English - Toeic - Ielts PHƯƠNG PHÁP CÁCH HỌC TIẾNG ANH KỲ DIỆU: 29/5/18