Cách sử dụng hàm trong PHP - Bài 15

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi phamcongson, 7/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Cách sử dụng hàm trong PHP - Bài 15

  1. Cấu trúc hàm
  HTML:
  //tạo hàm
  function <tên hàm>(<tham số>)
  {
      Code....
  }
  //gọi hàm
  <tên hàm>(<tham số truyền vào>)
  
  VD:
  HTML:
  //tạo hàm
  function taoham(thamso1, thamso2)
  {
      Code....
  }
  //gọi hàm
  taoham(1,'giá trị tham số 2');
  
  2. Cấu trúc hàm chứa giá trị mặc định:
  HTML:
  //tạo hàm
  function tenham(thamso1,thamso2=1)
  {
      Code....
  }
  //gọi hàm
  tenham(12);
  
  Ý nghĩa : Khi người dùng gọi hàm tenham(12); thamso1 sẽ nhận giá trị truyền vào là 12, thamso2 không được tryền vào sẽ tự động nhận giá trị thamso2=1.

  Code trong demo:
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Cách sử dụng hàm trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  <h1 align="center">Cách sử dụng hàm trong PHP</h1>
  <?php
    //phpinfo();
  
    //cấu trúc hàm
    /*function <tên hàm>(<tham số>)
    {
      Code....
    }*/
    //VD: tạo tháng ngày năm bằng cách gọi hàm
    // $from=1 : tạo giá trị mặc định khi không gọi, VD: khi gọi createdmy('Ngày',32); hàm sẽ mặc định lấy giá trị $from=1 cho vào ! Giá trị mặc định để bên tay phải của hàm.
    function createdmy($type,$to, $from=1)
    {
      echo " $type : <select>";
      for($i=$from;$i<$to;$i++)
      {  
        echo "<option value=\"$i\">$i</option>";
      }
      echo '</select>';
    }
    echo '<span><b>Tạo Tháng Ngày Năm</b></samp><br><br>';
    createdmy('Ngày',32);
    createdmy('Tháng',13,1);
    createdmy('Năm',2007,1900);
  
  ?>
  </body>
  </html>
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Cách sử dụng hàm trong PHP - Bài 15

  Chỉnh sửa cuối: 7/1/16


Chủ để tương tự : Cách sử
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cookies là gì? cách sử dụng Cookies trong php 2/4/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách gọi code php trong code HTML5 7/1/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách trình diễn các bài đăng gần đây với plugin trong site wordpress 10/8/15
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cách dùng hàm preg_match trong lập trình php 26/9/14
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lấy Title và meta Description, Keyword trong PHP sử dụng Simple HTML Dom Parser 1/5/18