Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript

Thảo luận trong 'Lập trình Javascript, js' bắt đầu bởi admin, 7/1/16.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,953
  Đã được thích:
  1,208
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript

  Lệnh rẽ nhánh IF ELSE

  Dạng 1 : Cấu trúc if
  HTML:
   
  if(dieu_kien)
  {
       thuc_hien_khi_lenh_dung;
  }
  
  Dạng 2 : Cấu trúc if, else
  HTML:
   
  if(dieu_kien)
  {
       thuc_hien_khi_DK_dung;
   }
  else
   {
       thuc_hien_khi_DK_Sai;
   }
  
  Dạng 3 : Cấu trúc if, else if, else
  HTML:
   
  if(dieu_kien_1)
  {
       thuc_hien_khi_DK_dung_DK1;
   }
  else if(dieu_kien_2)
   {
       thuc_hien_khi_DK_dung_DK2;
   }
  ..... else if điều kiện n
  else
  {
     thuc_hien_khi_DK_Sai;
  }
  
  Demo online : lệnh điều kiện if else.

  Code trong demo:
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 8: Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript</title>
  <meta name="description" content="Bai 8: Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript, Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript, Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript" >
  </head>
  
  <body>
    <h1 align="center">Bai 8: Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript</h1>
    <script type="text/javascript">
      a=6;
      b=10;
      c=12;
      
      //lệnh rẽ nhánh IF
      /*  Dạng 1 : Cấu trúc
        if(dieu_kien)
        {
          thuc_hien_khi_lenh_dung;
        }
      */
      //VD Dạng 1
      if(a>b)
      {
        document.write('Hello Javascript<br><br>');
      }
      /*  Dạng 2 : Cấu trúc
        if(dieu_kien)
        {
          thuc_hien_khi_DK_dung;
        }
        else
        {
          thuc_hien_khi_DK_Sai;
        }
      */
      //VD Dạng 2
      if(a<b)
      {
        document.write("Hello abc<br><br>");  
      }
      else
      {
        document.write("Hello xyz<br><br>");
      }
      
      //Bài tập 1 : tìm số lớn nhất trong 3 số vừa nhập
      
      /*
      
      a=parseInt(prompt("Nhập giá trị a",''));
      b=parseInt(prompt("Nhập giá trị b",''));
      c=parseInt(prompt("Nhập giá trị c",''));
      document.write("Giá trị a: "+a+"<br>Giá trị b: "+b+"<br>Giá trị c: "+c + "<br><br>")
      */
      
      //cách 1
      /*
      if(a>b && a>c)
      {
        document.write("Giá trị a ="+a+" là số lớn nhất")
      }
      
      if(b>a && b>c)
      {
        document.write("Giá trị b ="+b+" là số lớn nhất")
      }
      if(c>a && c>b)
      {
        document.write("Giá trị c ="+c+" là số lớn nhất")
      }
      */
      //cách 2
      /*
      if(a>b)
      {
        if(a>c)
        {
          alert("Số lớn nhất " + a)
        }
        else
        {
          alert("Số lớn nhất "+ c);
        }
      }
      else
      {
        if(b>c)
        {
          alert("Số lớn nhất " + b)
        }
        else
        {
          alert("Số lớn nhất "+ c);
        }
      }
      */
      //Cách 3
      /*
      Max=a;
      if(Max<b)
      {
        Max=b;
      }
      if(Max<c)
      {
        Max=c
      }
      alert("Số lớn nhất "+ Max);
      */
      
      /*Bài tập 2 :
       Nhập vào 2 số nguyên bất kỳ.
       Nhập vào 1 phép toán(+, -, *, /)
       In ra trang web kết quả của 2 số với phép toán vừa nhập
      */
      
      a=parseInt(prompt("Nhập số thứ 1",''));
      b=parseInt(prompt("Nhập số thứ 2",''));
      pheptoan=prompt("Nhập phép toán +, - , * , /",'');
      var ketqua;
      
      //cách 1
      
      if(pheptoan=="+")
      {
        ketqua=a+b;
        document.write("Kết quả của "+a+"+"+b+"="+ketqua);
      }
      else if(pheptoan=="-")
      {
        ketqua=a-b;
        document.write("Kết quả của "+a+"-"+b+"="+ketqua);
      }
      
      else if(pheptoan=="*")
      {
        ketqua=a*b;
        document.write("Kết quả của "+a+"*"+b+"="+ketqua);
      }
      
      else if(pheptoan=="/")
      {
        if(b!=0)
        {
          ketqua=a/b;
          document.write("Kết quả của "+a+"/"+b+"="+ketqua);
        }
        else
        {
          document.write("Phép toán / giá trị số thứ 1 không được bằng 0");
        }
        
      }
      else
      {
        document.write("Bạn đã nhập sai phép toán, vui lòng nhập lại")
      }
      
      
      //cách 2
      
      if(c=="+")
      {
        ketqua=a+b;
      }
      else if(c=="-")
      {
        ketqua=a-b;
      }
      else if(c=="*")
      {
        ketqua=a*b;
      }
      else if(c=="/")
      {
        if(b!=0)
        {
          ketqua=a/b;
        }
        else
        {
          document.write("Phép toán / giá trị số thứ 1 không được bằng 0");
        }
      }
      
      document.write("Kết quả của "+a+"+pheptoan+"+b+"="+ketqua);
      
    </script>
  </body>
  
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript

 2. suaphongtamxonghoi
  Tham gia ngày:
  12/7/18
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  mình biết js cơ bản rồi mà đọc mãi mà chẳng hiểu
   


Chủ để tương tự : Cấu trúc
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình Javascript, js Cấu trúc vòng lặp while, do while trong javascript 7/1/16
Lập trình Javascript, js Vòng lặp for trong javascript, cấu trúc for javascript 7/1/16