Code c# đọc danh sách file trong folder(thư mục)

Thảo luận trong 'Lập trình phần mềm' bắt đầu bởi admin, 9/9/14.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,918
  Đã được thích:
  1,202
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Dưới đây là code C# đọc danh sách file trong thư mục

  Mã:
  
      public void ShowFile(string path)
      {
        if (File.Exists(path))
        {
          ProcessFile(path,"");//nếu file không tồn tại
        }
        else if (Directory.Exists(path))
        {
          ProcessDirectory(path); // nếu file tồn tại
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("{0} : Không đọc được file.", path);
        }
      }
  
      public void ProcessDirectory(string pathfile)
      {
        string[] fileList = Directory.GetFiles(pathfile);//lay danh sách file cho vao mảng
        string strFileName = "";
        //duyet mang file trong thư mục
        foreach (string fileName in fileList)
        {
          strFileName = "";
          strFileName = Path.GetFileName(fileName).Trim();
          ProcessFile(fileName, strFileName);
          
        }
  
        string[] directorylist = Directory.GetDirectories(pathfile);//lấy danh sách target file cho vào mảng
  
        //duyệt mảng target
        foreach (string directory in directorylist)
        {
          ProcessDirectory(directory);
        }
      }
  
      public void ProcessFile(string path,string strfileName)
      {
        Console.WriteLine("{0}", path);
      }
  
      private void btnChoiseFolder_Click(object sender, EventArgs e)// nút click vào sẽ hiển thị chọn folder
      {
        FolderBrowserDialog fl = new FolderBrowserDialog();
        fl.SelectedPath = "c:\\";//đường dẫn mặc định thư mục lúc mở ra
        fl.ShowNewFolderButton = true;
        if (fl.ShowDialog() == DialogResult.OK)//gọi thư mục
        {
          ShowFile(fl.SelectedPath);//duyệt thư mục
          
        } 
      }
  
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Code c# đọc danh sách file trong folder(thư mục)

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,918
  Đã được thích:
  1,202
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Hoặc đây là cách code c# khác lấy danh sách tên filename trong thư mục.
  Mã:
  
      public void ShowFile(string path)
      {
        if (File.Exists(path))
        {
          MessageBox.Show("File không tồn tại","Thông báo");
        }
        else if (Directory.Exists(path))
        {
          ProcessDirectory(path); // nếu file tồn tại
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Không tìm thấy file", "Thông báo");
        }
      }
  
      public void ProcessDirectory(string pathfile)
      {
        string[] fileList = Directory.GetFiles(pathfile);//lay danh sách file cho vao mảng
        string[] ListFileName = new string[fileList.Length]; //danh sach tên file trong thư mục
  
        //duyet mang file trong thư mục
        for (int i = 0; i < fileList.Length; i++)
        {
          ListFileName[i] = Path.GetFileName(fileList[i]).Trim();   
        }
      }
  
      private void btnChoiseFolder_Click(object sender, EventArgs e)// nút click vào sẽ hiển thị chọn folder
      {
        FolderBrowserDialog fl = new FolderBrowserDialog();
        fl.SelectedPath = "c:\\";//đường dẫn mặc định thư mục lúc mở ra
        fl.ShowNewFolderButton = true;
        if (fl.ShowDialog() == DialogResult.OK)//gọi thư mục
        {
          ShowFile(fl.SelectedPath);//duyệt thư mục
          
        } 
      }
  
  
  
  
   
 3. i2b_2018
  Tham gia ngày:
  30/10/18
  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  cảm ơn đã chia sẽ bài viết hữu ích
   
 4. khoimocdecor
  Tham gia ngày:
  16/9/21
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Có vẻ chưa đầy đủ lắm nhe bạn tham khảo thêm tại đây nhé Khoimoc.Com
   


Chủ để tương tự : Code đọc
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình phần mềm Code c# kiểm tra một chuỗi xem có tồn tại trong một mảng hay không 9/9/14
Lập trình phần mềm Code c# hàm kiểm tra số, kiểm tra xem có phải là số 9/9/14
Lập trình phần mềm Code c# lấy filename, duôi file, getExtension, getFileName 9/9/14
Lập trình phần mềm Code ngủ đông, yêu cầu chờ đợi trong c#, code dừng chạy trong c# 31/8/14
Lập trình phần mềm Full Code - Phần mềm tự động tắt máy trong win 7, win 8 30/8/14