Code mã hóa và giải mã base32 đơn giản trong PHP

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi admin, 28/5/18.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,893
  Đã được thích:
  1,197
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Để mã hóa dữ liệu dạng base32_encode, base32_decode bạn dùng code dưới để mã hóa và giải mã dữ liệu PHP cấp thấp.

  Cách 1:

  Để mã hóa bạn dùng code sau:
  Mã:
  function base32_encode($d)
  {
  list($t, $b, $r) = array("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567", "", "");
  foreach(str_split($d) as $c)
   $b = $b . sprintf("%08b", ord($c));
  foreach(str_split($b, 5) as $c)
   $r = $r . $t[bindec($c)];
  return($r);
  }
  
  Để giải mã bạn dùng code sau:
  Mã:
  function base32_decode($d)
  {
  list($t, $b, $r) = array("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567", "", "");
  foreach(str_split($d) as $c)
    $b = $b . sprintf("%05b", strpos($t, $c));
  foreach(str_split($b, 8) as $c)
    $r = $r . chr(bindec($c));
  return($r);
  }
  
  Cách 2:

  Để mã hóa bạn dùng code sau:
  Mã:
  function webigin2_base32_encode($str) {
    $BASE32_TABLE = '0123456789bcdfghjklmnpqrstuvwxyz';
    $out = '';
    $i = $v = $bits = 0;
    $str_len = strlen($str);
    while ($i < $str_len) {
      $v |= ord($str[$i++]) << $bits;
      $bits += 8;
      while ($bits >= 5) {
        $out .= $BASE32_TABLE[$v & 31];
        $bits -= 5;
        $v >>= 5;
      }
    }
    if ($bits > 0) {
      $out .= $BASE32_TABLE[$v & 31]; 
    }
    return $out;
  }
  
  Để giải mã bạn dùng code sau:
  Mã:
  function webigin2_base32_decode($str, $extrabits = 0) {
    $BASE32_TABLE = '0123456789bcdfghjklmnpqrstuvwxyz';
    $str_len = strlen($str);
    $out = '';
    $i = $v = $vbits = 0;
    while ($i < $str_len) {
      if (($x = strpos($BASE32_TABLE, $str[$i++])) == FALSE) {
        return FALSE;
      }
      $v |= $x << $vbits;
      $vbits += 5;
      if ($vbits >= 8) {
        $out .= chr($v);
        $v >>= 8;
        $vbits -= 8;
      }
    }
    $vbits += $extrabits;
    while ($vbits >= 8) {
      $out .= chr($v);
      $v >>= 8;
      $vbits -= 8;
    }
    return $out;
  }
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Code mã hóa và giải mã base32 đơn giản trong PHP

  Chỉnh sửa cuối: 28/5/18
 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,893
  Đã được thích:
  1,197
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Các bạn nên sử dụng cách 2 nhé, vì mình check qua, cách 2 ổn định hơn cách 1 khi mã hóa và giải mã.
   


Chủ để tương tự : Code hóa
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Tự Viết Code mã hóa và giải mã base64 đơn giản trong PHP 26/5/18
Ngôn ngữ lập trình web PHP Cần pro code web PHP 9/4/19
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lấy đường dẫn src thẻ <img hình ảnh trong chuỗi HTML code PHP 24/11/17
Ngôn ngữ lập trình web PHP Đọc và ghi File .txt từ hosting server khác mơi đặt code PHP 23/11/17
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lọc dấu tiếng việt trong PHP, xóa dấu tiếng việt trong chuỗi code PHP 9/5/17