Code tạo bài viết liên quan dưới chân bài viết post Wordpress không sử dụng Plugin

Thảo luận trong 'Mã nguồn mở Wordpress' bắt đầu bởi seolagi, 27/1/21.

 1. seolagi
  Tham gia ngày:
  16/4/14
  Bài viết:
  1,015
  Đã được thích:
  80
  Điểm thành tích:
  48
  Hôm nay mình sẽ chia sẻ Code tạo bài viết liên quan dưới chân bài viết post Wordpress không sử dụng Plugin cho các bạn nào cần trên themes Flatsome hoặc ở bất kỳ themes nào cũng cũng được, vì mặc định có nhiều themes không có bài viết liên quan ở post tin tức làm rất khó chịu.

  Để tạo bài viết liên quan, bạn truy cập vào themes của web mở tập tin function.php của themes lên và chèn 1 trong 2 code sau vào:

  Code 1: Không hình ảnh trước tiêu đề (chọn 1 trong 2)

  Demo:

  bai-viet-lien-quan.jpg
  PHP:
  //Bài viết liên quan
  function itseovn_add_post_content() {
      
  $content '';
      if (
  is_single()) {
        
  $content .= "<div class='clearfix'></div>";
        
  $post_id get_the_ID();
        
  $categories get_the_category($post_id);
        if (
  $categories) {
          
  $category_ids = array();
          foreach(
  $categories as $individual_category$category_ids[] = $individual_category->term_id;
          
  $args=array(
            
  'category__in' => $category_ids,
            
  'post__not_in' => array($post_id),
            
  'posts_per_page'=> 6// Number of related posts that will be shown.
            
  'caller_get_posts'=>1
          
  );
   
          
  $my_query = new wp_query$args );
          if( 
  $my_query->have_posts() ) {   
            
  $content .= '<div id="related_posts"><h3>Bài viết liên quan</h3><ul style="margin-left:35px;margin-bottom:10px;">';
            while( 
  $my_query->have_posts() ) {
                        
  $my_query->the_post();
              
  $content .= '
                <li>
                 <a href="'
  get_the_permalink().'">'get_the_title().'</a>
                 </li>'
  ;
            } 
  //End while
            
  $content .= "</ul></div>
            <div class='clearfix'></div>"
  ;
          } 
  //End if
        
  //End if
      
  }
      
  wp_reset_postdata(); //Restore original Post Data
      
  return $content;
    }
  //add_shortcode('itseovn_add_post_content', 'itseovn_add_post_content');
  add_shortcode('itseovn_add_post_content''itseovn_add_post_content');
  CSS:
  HTML:
  #related_posts{float:left;width:100%}
  #related_posts h3{color:#00af91;font-weight:bold;width:100%;margin-left:5px;margin-bottom:8px}
  #related_posts a,#related_posts a:hover{color:#0271a1}
  Code 2: Có hình ảnh trước tiêu đề (chọn 1 trong 2)

  DEMO:
  tao-bai-viet-lien-quan-wordpress.jpg
  PHP:
  //Bài viết liên quan
  function itseovn_add_post_content() {
    
  $content '';
    if (
  is_single()) {
      
  $content .= "<div class='clearfix'></div>";
      
  $post_id get_the_ID();
      
  $categories get_the_category($post_id);
      if (
  $categories) {
        
  $category_ids = array();
        foreach(
  $categories as $individual_category$category_ids[] = $individual_category->term_id;
        
  $args=array(
          
  'category__in' => $category_ids,
          
  'post__not_in' => array($post_id),
          
  'posts_per_page'=> 3// Number of related posts that will be shown.
          
  'caller_get_posts'=>1
        
  );

        
  $my_query = new wp_query$args );
        if( 
  $my_query->have_posts() ) {
          
  $content .= '<div id="related_posts"><h3>Bài viết liên quan</h3><ul>';
          while( 
  $my_query->have_posts() ) {
                      
  $my_query->the_post();
            
  $content .= '
              <li class="col large-4">
                <div class="relatedthumb">
                  <a href="' 
  get_the_permalink() .'">'get_the_post_thumbnail().'</a>
                </div>
                            <div class="relatedcontent">
                                    <a href="'
  get_the_permalink().'">'get_the_title().'</a>
                              </div>
                        </li>'
  ;
          } 
  //End while
          
  $content .= "</ul></div>
          <div class='clearfix'></div>"
  ;
        } 
  //End if
      
  //End if
    
  }
    
  wp_reset_postdata(); //Restore original Post Data
    
  return $content;
  }
  //add_shortcode('itseovn_add_post_content', 'itseovn_add_post_content');
  add_filter('the_content''itseovn_add_post_content'0);
  Nếu muốn add tay vào

  Nếu mở rem chức nặng Add_shortcode bạn có thể tự tay add vào các vị trí cần.


  Add vào HTML: Chỉ cần add add_shortcode như: [itseovn_add_post_content] vào vị trí cần thêm trên HTML.

  Add vào code PHP:

  PHP:
  <?php echo do_shortcode('[itseovn_add_post_content]'?>
  Còn không giữ nguyên code trên chức năng add_filter('the_content', 'itseovn_add_post_content', 0); là nó tự add vào rồi.

  Thêm code CSS vào để cho đẹp
  HTML:
  #related_posts ul
  {
  margin-left: 0px !important;
  list-style: none;
  }
  .relatedthumb img
  {
  min-height: 125px;
  width: auto;
  }
  #related_posts li
  {
  width: 25%;
  padding-left: 10px;
  float:left;
  }
  #related_posts li:nth-child(1){padding-left:0!important}
  #related_posts >h3
  {
  background-color: #14b04d;
  color: #fff;
  padding: 2px 2px 2px 10px;
  margin-bottom: 20px;
  border-radius: 3px;
  }
  #related_posts .relatedcontent
  {
  font-size: 14px;
  overflow: hidden;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2;
  -webkit-box-orient: vertical;
  text-overflow: ellipsis;
  padding: 5px 5px 0px 5px;
  }
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Code tạo bài viết liên quan dưới chân bài viết post Wordpress không sử dụng Plugin

  Last edited by a moderator: 12/6/21


Chủ để tương tự : Code tạo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mã nguồn mở Wordpress Xin code tự động tạo user trong function.php wordpress 6/10/23
Mã nguồn mở Wordpress Tạo Shortcode bài viết mới trong widget theo category như thế nào 6/12/20
Mã nguồn mở Wordpress Code Tạo danh sách tác giả trong themes NewsPaper của Wodpress 1/9/20
Mã nguồn mở Wordpress Code và Plugin Tạo hộp thoại thông báo trang bảo trì cho WordPress 2/3/18
Mã nguồn mở Wordpress Code download pdf wordpress in Function.php như thế nào? 9/12/23