Đọc ghi file .txt trong c# với visual studio 2010

Thảo luận trong 'Lập trình phần mềm' bắt đầu bởi admin, 8/9/14.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,954
  Đã được thích:
  1,208
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Code đọc dữ liệu từ file .txt trong c#.
  Code ghi dữ liệu vào file .txt c#.
  Đây là toàn bộ code đọc ghi file .txt trong c# sử dụng visual studio

  Mã:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Collections.Specialized;
  
  namespace CheckIP
  {
    public partial class CheckIP : Form
    {
      private OpenFileDialog FileOpen = new OpenFileDialog();
      private string chooseFile;
      public CheckIP()
      {
       
        InitializeComponent();
        this.MaximizeBox = false;
        this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
        FileOpen.FileOk += new CancelEventHandler(FileOpen_FileOk);
      }
  
      void FileOpen_FileOk(object sender, CancelEventArgs e)
      {
        chooseFile = FileOpen.FileName;
        this.Text = Path.GetFileName(chooseFile);
        DisplayFile();
      }
  
      private void CheckIP_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        FileOpen.ShowDialog(); // mở file
      }
   // đọc file start  
      private void DisplayFile()
      {
        int nCols = 16;
        FileStream inStream = new FileStream(chooseFile, FileMode.Open,
                                 FileAccess.Read);
        long nBytesToRead = inStream.Length;
        if (nBytesToRead > 65536 / 4)
          nBytesToRead = 65536 / 4;
        int nLines = (int)(nBytesToRead / nCols) + 1;
        string[] lines = new string[nLines];
        int nBytesRead = 0;
        for (int i = 0; i < nLines; i++)
        {
          StringBuilder nextLine = new StringBuilder();
          nextLine.Capacity = 4 * nCols;
          for (int j = 0; j < nCols; j++)
          {
            int nextByte = inStream.ReadByte();
            nBytesRead++;
            if (nextByte < 0 || nBytesRead > 65536)
              break;
            char nextChar = (char)nextByte;
            if (nextChar < 16)
              nextLine.Append(" x0" + string.Format("{0,1:X}",
                                 (int)nextChar));
            else if (char.IsLetterOrDigit(nextChar) ||
                         char.IsPunctuation(nextChar))
              nextLine.Append(" " + nextChar + " ");
            else nextLine.Append(" x" + string.Format("{0,2:X}",
                          (int)nextChar));
          }
          lines[i] = nextLine.ToString();
        }
  
        inStream.Close();
  
        richTextBox.Lines = lines;
      }
  // đọc file end
  // ghi file start
      void SaveFile()
      {
        StreamWriter sw = new StreamWriter(chooseFile, false,
                   Encoding.Unicode);
        foreach (string line in richTextBox.Lines)
          sw.WriteLine(line);
        sw.Close();
      }
  // ghi file end
      
    }
  }
  
  
  
  
  Demo

  Download code trên từ link mediafire về.
  Code được viết trên visual 10, dnet 4.0
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Đọc ghi file .txt trong c# với visual studio 2010

 2. nhadatpro
  Tham gia ngày:
  12/3/18
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  upppppppppppppppppppppppppppp
   


Chủ để tương tự : Đọc file
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình phần mềm Code c# đọc danh sách file trong folder(thư mục) 9/9/14
Lập trình phần mềm Đọc, ghi, xóa dữ liệu XML trong c#, asp.net 30/1/16
Lập trình phần mềm Đọc, ghi, xóa (thêm, xóa, sửa) dữ liệu trong tập tin XML trong lập trình c# 2/3/14
Lập trình phần mềm Code c# lấy filename, duôi file, getExtension, getFileName 9/9/14
Lập trình phần mềm Save file PowerPoint dưới dạng web(html,htm) trên PowerPoint 2010 17/9/13