Export data to Excel MVC 5 c# asp.net [Code]

Thảo luận trong 'Lập Trình Website MVC5 & MVC6' bắt đầu bởi admin, 8/1/19.

 1. admin

  admin Phạm Công Sơn Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,388
  Đã được thích:
  1,022
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Code Export data to Excel MVC 5 c# asp.net cho bạn nào cần sử dụng xuất dữ liệu từ database ra ngoài excel sử dụng linq, model trong MVC 5 đã test qua rất êm. Code cho phép bạn cấu hình color màu sắc header, màu chữ color của file Header khi Export ra ngoài. File định dạng xls

  export-data-to-excel-mvc-linq-model.jpg

  Code tại Model
  Mã:
  namespace MyNamesPace.Models
  {
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Web.Mvc;
  
    public partial class MyDataModel
    {
      public int Id { get; set; }
      public string Name { get; set; }
      public string Email { get; set; }
      public Nullable<System.DateTime> CreateTime { get; set; } 
    }
  }
  Code tại Controller
  Mã:
  public ActionResult Index()
  {
    var model = MyDataModel
      .OrderByDescending(p => p.CreateTime)
      .ToList();
    return View(model);
  }
  [HttpPost]
  public ActionResult ExportToExcel()
  {
    var gv = new GridView();
    gv.DataSource = this.dbc.MyDataModel
      .Where(p => p.Activate == true)
      .Select(r => new {
        Names = r.Name,
        Emails = r.Email,          
        CreateTimes = r.CreateTime
      })
      .OrderByDescending(p => p.CreateTimes)
      .ToList();
    gv.DataBind();
    Response.Clear();
    Response.Buffer = true;
    //Response.AddHeader("content-disposition",
    // "attachment;filename=GridViewExport.xls");
    Response.Charset = "utf-8";
    Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GridViewExport.xls");
    //Mã hóa chữa sang UTF8
    Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.UTF8.GetPreamble());
  
    StringWriter sw = new StringWriter();
    HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);
  
    for (int i = 0; i < gv.Rows.Count; i++)
    {
      //Apply text style to each Row
      gv.Rows[i].Attributes.Add("class", "textmode");
    }
    //Add màu nền cho header của file excel
    gv.HeaderRow.BackColor= System.Drawing.Color.DarkBlue;
    //Màu chữ cho header của file excel
    gv.HeaderStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
  
    gv.HeaderRow.Cells[0].Text = "Tên";
    gv.HeaderRow.Cells[1].Text = "Email";
    gv.HeaderRow.Cells[2].Text = "Ngày tạo";
    gv.RenderControl(hw);
  
    Response.Output.Write(sw.ToString());
    Response.Flush();
    Response.End();
    var model = MyDataModel
      .OrderByDescending(p => p.CreateTime)
      .ToList();
    return View("View",model);
  }
  
  Tại View index.cshtml
  HTML:
  @using (Html.BeginForm("ExportToExcel", "ControllerName", FormMethod.Post))
  {
    <input type="submit" value="Xuất File Excel" class="button" />
  }
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Export data to Excel MVC 5 c# asp.net [Code]

  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng


Like và Share ủng hộ ITSEOVN