Get all post by meta key or value, get meta value by post id wordpress

Thảo luận trong 'Mã nguồn mở Wordpress' bắt đầu bởi seolagi, 7/7/22.

 1. seolagi
  Tham gia ngày:
  16/4/14
  Bài viết:
  1,016
  Đã được thích:
  80
  Điểm thành tích:
  48
  Để lấy tất cả bài viết có meta key và value được chỉ định rõ thì bạn dùng code sau:
  PHP:
  $query_args = array(
      
  'post_type'  => 'properties',
      
  'meta_query' => array(
          array(
              
  'key'   => 'property-location',
              
  'value' => 'Pune',
          ),
      )
  );
  $query = new WP_Query$query_args );
  Code chi tiết dạng function:
  PHP:
  if( ! function_exists'prefix_search_post_by_post_meta_value' ) ) :
      function 
  prefix_search_post_by_post_meta_value() {
          
  $query_args = array(
              
  'post_type'      => 'post',
      
              
  // Query performance optimization.
              
  'fields'         => 'ids',
              
  'no_found_rows'  => true,
              
  'posts_per_page' => –1,
              
  'meta_query'     => array(
                  array(
                      
  'key'   => 'my-meta-key',
                      
  'value' => 'my-meta-value',
                  ),
              )
          );
          
  $query = new WP_Query$query_args );

          if ( 
  $query->posts ) {
              foreach ( 
  $query->posts as $key => $post_id ) {
                  
  // var_dump( $post_id );
                  // Code goes here..
              
  }
          }
     }
     
  add_action'admin_head''prefix_search_post_by_post_meta_value' );
  endif;
  Lấy toàn bộ meta key value và meta key của post thì dùng code sau:
  PHP:
  add_action('wp_head''output_all_postmeta' );
  function 
  output_all_postmeta() {
      
  $postmetas get_post_meta(get_the_ID());
      foreach(
  $postmetas as $meta_key=>$meta_value) {
          echo 
  $meta_key ' : ' $meta_value[0] . '<br/>';
      }
  }
  Lấy id và meta key cố định
  PHP:
  $key_1_values get_post_metaget_the_ID(), 'key' );
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Get all post by meta key or value, get meta value by post id wordpress

  Last edited by a moderator: 7/7/22


Chủ để tương tự : post meta
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mã nguồn mở Wordpress How to Get Total Number of Posts by user id Wordpress 13/6/22
Mã nguồn mở Wordpress Get excerpt post in wordpress, lấy mô tả bài bài viết như thế nào? 23/3/22
Mã nguồn mở Wordpress Get author info by post id wordpress như thế nào? 2/11/21
Mã nguồn mở Wordpress Get Post time date Modification and publish by post_id in wordpress 30/10/21
Mã nguồn mở Wordpress Get thumbnail featured image using post id in wordpress ? 29/10/21