Hàm kiểm tra Số INT, float hợp lệ trong php

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi phamcongson, 11/3/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Hàm filter_var kiểm tra Số INT, float hợp lệ trong php
  • Để kiểm tra Số INT, float có phải là số nguyên hay số thực trong PHP hợp lệ ta sử dụng hàm sau
  Mã:
  filter_var('Số_Int',FILTER_VALIDATE_INT);
  
  Mã:
  filter_var('Số_float',FILTER_VALIDATE_FLOAT);
  
  • Hàm trả về giá trị TRUE(đúng là số) hoặc FALSE(Sai không phải số)
  Ví Dụ:
  PHP:
  $int=120;
  $float=3.7;

  //kiểm tra xem có phải là số nguyên int hay không?
  if(filter_var($int,FILTER_VALIDATE_INT))
  {
    echo 
  'Là số nguyên INT';
  }
  else
  {
    echo 
  'Không phải là số nguyên';
  }
  // Kết quả: Là số nguyên INT

  //kiểm tra xem có phải là số thực float hay không?
  if(filter_var($float,FILTER_VALIDATE_FLOAT))
  {
    echo 
  'Là số Thực Float';
  }
  else
  {
    echo 
  'Không phải số Thực Float';
  }
  // Kết quả: Là số Thực Float


  //Kiểm tra số nguyên có nằm trong khoảng từ 50 đến 150 hay không ?
  if(filter_var($int,FILTER_VALIDATE_INT,array('options'=>array('min_range'=>50,'max_range'=>150))))
  {
    echo 
  'Số hợp lệ';
  }
  else
  {
    echo 
  'Số không hợp lệ';
   }
  //Kết quả: Số hợp lệ vì sô int = 120 nằm trong khoảng 50 và 150
  Ngoài ra các bạn có thể xem thêm về hàm này tại URL dưới
  Mã:
  http://php.net/manual/en/filter.filters.validate.php
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Hàm kiểm tra Số INT, float hợp lệ trong phpChủ để tương tự : Hàm kiểm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm kiểm tra biến tồn tại trong PHP 5/4/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm kiểm tra xem địa chỉ IP hợp lệ trong php 11/3/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm kiểm tra URL đường dẫn hợp lệ trong php 11/3/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm, lệnh kiểm tra file có tồn tại hay không trong PHP 23/1/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lấy thời gian hiện tại trong PHP bằng hàm getdate() 14/9/18