Hàm xử lý chuỗi trong sql server

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi admin, 3/12/13.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Hàm xử lý chuỗi - xử lý chuỗi trong sql - xử lý chuỗi sql - xử lý chuỗi sql các hàm xử lý chuỗi trong sql server 2012, 2015, 2018, 2019,.. mới nhất, xử lý chuỗi thường xuyên gặp phải trong lúc lập trình website asp.net, phần mềm c# cần nắm rõ các hàm xử lý chuỗi này để xử lý nhanh và code c# gọn hơn

  CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI TRONG SQL 2005 VÀ 2008 ---> 2019
  [​IMG]
  1.hàm Ascii
  • Mã:Ascii
  • trả về mã ascii của ký tự
  Mã:
   select ascii('I') 
  • kết quả: 73 (số 73 là bảng mã ASCII của chữ I)
  • Để hiểu thêm và bảng mã ascii của các con số ký tự bạn đọc bài sau: Bảng mã ASCII
  2.hàm Char
  • Mã:Char
  • trả về ký tự của mã ASCII
  Mã:
  select char(66) 
  • kết quả: B (mã ASCII 66 là của ký tự B)
  3.hàm charindex
  • Mã:charindex
  • trả về vị trí xuất hiện của 1 chuỗi con trong 1 chuỗi bắt đầu từ 1 vị trí xác định
  Mã:
  select charindex('COM','ITSEOVN.COM') 
  • Giải thích: tìm ví trí xuất hiện từ COM trong chuỗi ITSEOVN.COM
  Mã:
  select charindex('COM','ITSEOVN.COM',3) 
  • Giải thích: từ vị trí số 3 của chuỗi 'ITSEOVN.COM' tức là từ ký tự 'S' trở đi tìm vị trí xuất hiện của chuỗi 'COM'
  • kết quả là chuỗi 'COM' xuất hiện ở vị trí ký tự thứ 9 của chuỗi 'ITSEOVN.COM'
  4.hàm Left
  • Mã:left
  • lấy ra n ký tự đầu tiên của chuỗi.
  Mã:
  select left('ITSEOVN.COM',5) 
  • ví dụ: lấy ra 5 ký tự đầu tiên của chuỗi 'ITSEOVN.COM'
  • kết quả: 'ITSEOVN'
  5. hàm Right
  • Mã:right
  • lấy ra n ký tự cuối cùng của chuỗi
  • ví dụ: lấy ra 3 ký tự cuối cùng của chuỗi 'ITSEOVN.COM'
  Mã:
  select right('ITSEOVN.COM',3) 
  • kết quả: 'COM'
  6. hàm Len
  • Mã:len()
  • trả về số lượng ký tự hay độ dài của chuỗi
  Mã:
  select len('ITSEOVN') 
  • kết quả: 7
  7. hàm Lower
  • Mã:lower
  • viết thường tất cả các ký tự
  Mã:
  select lower('Diễn Đàn SEO Việt Nam ITSEOVN') 
  • kết quả: diễn đàn seo việt nam itseovn
  8. hàm Upper
  • Mã:upper
  • viết hoa tất cả các ký tự
  Mã:
  select upper('Diễn Đàn SEO Việt Nam ITSEOVN') 
  • kết quả: DIỄN ĐÀN SEO VIỆT NAM ITSEOVN
  9. hàm LTrim
  • Mã:Ltrim
  • Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở ĐẦU chuỗi.
  Mã:
  select Ltrim(' ITSEOVN ') 
  • kết quả: 'ITSEOVN '
  • Lưu ý: chỉ khoảng trắng ở đầu chuỗi, chuỗi chuỗi vẫn còn khoẳng trắng
  10. hàm RTrim
  • Mã: Rtrim
  • Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở CUỐI chuỗi.
  Mã:
  select Rtrim(' ITSEOVN ') 
  • kết quả: ' ITSEOVN'
  11. hàm PatIndex
  • Mã: patindex
  • trả về vị trí xuất hiện của 1 mẫu trong 1 chuỗi SELECT PATINDEX('%itseovn%', 'dien dan itseovn viet nam')
  • kết quả: 10
  • note: sử dụng ký tự _ để thay thế cho 1 ký tự bất kỳ
  Mã:
  SELECT PATINDEX('%its_ovn%', 'dien dan itseovn viet nam')
  • kết quả vẫn là: 10
  12. hàm Quote
  • Mã:quotename
  • trích dẫn
  Mã:
  select quotename('Hoc xu cac ham xu ly chuoi tai ITSEOVN')
  • kết quả: [Hoc xu cac ham xu ly chuoi tai ITSEOVN]
  • có thể đổi ký tự trích dẫn khác như :ngoặc đơn ( hay dấu nháy '
  Mã:
  select quotename('Hoc xu cac ham xu ly chuoi tai ITSEOVN',')')
  • kết quả: (Hoc xu cac ham xu ly chuoi tai ITSEOVN)
  13. hàm Replace
  • Mã:replace
  • thay thế tất cả các chuỗi con nào đó trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi con khác
  Mã:
  select replace('dien dan cntt viet nam itseovn','cntt','seo') 
  • Tất cả các từ 'cntt' trong chuỗi sẽ được thay bằng từ 'seo'
  • Kết quả: dien dan seo viet nam itseovn
  Replace kiểu dữ liệu Ntext thì bạn làm như sau:
  • cast(replace(cast(myNtext as nvarchar(max)),'find','text_replace') as ntext)
  Ví dụ:
  Mã:
  update mytable
  set myNtext = cast(replace(cast(myNtext as nvarchar(max)),'find','text_replace') as ntext)
  14. hàm replicate
  • Mã:replicate
  • nhân 1 chuỗi lên nhiều lần
  Mã:
  select replicate('sql',5) 
  • chuỗi 'sql' được lặp lại 5 lần.
  • kết quả: sqlsqlsqlsqlsql
  15. hàm Reverse
  • Mã: reverse
  • quay ngược chuỗi lại
  Mã:
  select reverse('itseovn') 
  • kết quả: nvoesti
  16. hàm Space
  • Mã:space
  • trả về 1 chuỗi gồm n ký tự khoảng trắng.
  Mã:
  select 'itseovn' +space(4) +'diendan' 
  • kết quả: 'itseovn diendan'
  • chuỗi itseovn + 4 ký tự khoảng trắng + chuỗi diendan
  17. hàm Str
  • Mã:Str
  • chuyển một số thành một chuỗi. Hàm này dùng để chuyển số thành chuỗi để in dữ liệu ra ngoài đúng kiểu dữ liệu và dễ nhìn hơn cho khách hàng, cũng như khi bạn lập trình web dữ liệu nhìn ra sẽ hợp lý và gọn hơn, nhưng hàm này thường ít được sử dụng.
  Mã:
  select str(6.333333,20,2) 
  • giải thích: chuyển số 6.333333 thành chuỗi có độ dài là 20 ký tự, chỉ lấy 2 ký tự thập phân sau dấu '.'
  • nếu số trên khi chuyển thành chuỗi mà chưa đủ 20 ký tự thì sẽ tự thêm các khoảng trắng vào phía trước sao cho đủ 20 ký tự.
  • kết quả: ' 6.33'
  • nếu số lượng chữ số phần nguyên của số mà nhiều hơn độ dài chuỗi trả về thì sẽ trả về các giá trị là ký tự '*'
  Mã:
  select str(6666.777777,3,2) 
  • kết quả trả về là 3 ký tự '*' : '***' vì độ dài chuỗi trả về là 3 trong khi số lượng chữ số phần nguyên là 4.
  18. hàm Stuff
  • Mã:stuff
  • hàm này sẽ thay thế n ký tự bắt đầu từ 1 vị trí xác định bằng 1 chuỗi muốn thay vào
  Mã:
  SELECT STUFF('diendanseo', 5, 3, 'cntt'); 
  • giải thích: từ vị trí 4 tức là ký tự 'd' lấy ra 3 ký tự 'dan' và thay thế bằng 'cntt'
  • kết quả: diencnttseo
  19. hàm Substring
  • Mã:substring
  • cắt ra 1 chuỗi nhỏ từ chuỗi ban đầu
  Mã:
  select substring('xulychuoic#',3,7) 
  • giải thích: từ vị trí thứ 2 lấy ra 7 ký tự liên tiếp
  • kết quả: lychuoi
  20. hàm Unicode
  • Mã:unicode
  • trả về giá trị unicode của ký tự đầu tiên của chuỗi
  Mã:
  select unicode(N'Áac') 
  • kết quả: 193
  21. hàm NChar
  • Mã:Nchar
  • trả về ký tự unicode của mã unicode
  Mã:
  select Nchar( unicode(N'Áac'))
  select Nchar( 193)
  • kết quả cả 2 câu truy vấn đề là : Á
  22. hàm Soundex
  • Mã:soundex
  • Soundex là một thuật toán ngữ âm để liệt kê các từ theo âm sắc, theo cách phát âm của tiếng Anh. Mục đích là mã hóa những từ có cùng cách phát âm qua những đặc trưng giống nhau, từ đó người ta có thể tìm được một từ nào đó dù có sai sót nhỏ trong chính tả từ đó
  Mã:
  select soundex('Brothers') 
  • kết quả là 1 chuỗi gồm 4 ký tự: B636. Ký tự đầu tiên của kết quả cũng chính là ký tự đầu tiên của chuỗi ban đầu
  23. hàm Difference
  • Mã:difference
  • hàm này trả về khoẳng chênh lệch giữa 2 ký tự, chuỗi, số nguyên như cú pháp
  Mã:
  Select difference('2','6')
  • kết quả cả 4
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Hàm xử lý chuỗi trong sql server

  Chỉnh sửa cuối: 20/5/19
 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  --tạo rằng buộc duy nhất
  • ALTER TABLE ten_bang
  • ADD CONSTRAINT ten_rangbuoc UNIQUE (cot1,cot2,..)
  --Xóa rằng buộc duy nhất
  • ALTER TABLE ten_bang
  • DROP CONSTRAINT ten_rangbuoc;
   
 3. minhha2timesgroup
  Tham gia ngày:
  4/6/18
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  rất hay, cảm ơn bác đã chia sẻ
   


Chủ để tương tự : Hàm xử
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Các hàm xử lý thời gian trong MySQL 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi trong sql, hàm xử lý chuỗi cơ bản trong sql 2005, 2008 14/5/15
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý ngày tháng giờ phút giây trong sql server 2005, 2008 5/3/14
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu trúc viết hàm trong SQL 12/7/18