Hàm xử lý ngày tháng giờ phút giây trong sql server 2005, 2008

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi admin, 5/3/14.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,814
  Đã được thích:
  1,180
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Hàm xử lý ngày tháng giờ phút giây trong sql server 2005, 2008
  Trong diễn đàn ITSEOVN cũng có hàm này rồi, nhưng mình giải thích rõ hơn ở bên đó, giúp các bạn xử lý tốt hơn khi lập trình.

  Ham-xu-ly-ngay-gio-phut-giay-trong-sql-2005-208.png
  1. Hàm DATEADD :
  • Với cú pháp hàm DATEADD bên dưới có kết quả trả về là một ngày mới sau khi đã cộng thêm hoặc trừ đi theo một đơn vị thời gian bất kỳ cho một ngày chỉ định.
  • Cú pháp : DATEADD(Đơn_vị,Con_số,Ngày_Chỉ_Định)
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-dateadd.png
  Giá trị ..............................Đơn_vị ..........................
  Yearyy, yyyy
  quarterqq, q
  dayofyeardy, y
  Daydd, d
  weekwk, ww
  Hourhh
  Minutemi, n
  Secondss, s
  millisecondms
  Monthmm, m
  • VD: DATEADD(dd,1,'2014/01/15') hoặc DATEADD(d,1,'2014/01/15') giá trị trẻ về '2014/01/16'
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng cho việc giảm hoặc tăng ngày, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Con số : là một số nguyên có thể âm hoặc dương chỉ định việc giảm hoặc tăng theo đơn vị thời gian chỉ định trước đó.
  • Ngày chỉ định : là một biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Ngày mới : là một giá trị ngày mới sau khi đã tăng hoặc giảm.
  2/Hàm DATEDIFF :
  • Với cú pháp hàm DATEDIFF bên dưới có kết quả trả về là một số nguyên, nói lên khoảng cách đại số của hai ngày theo một đơn vị thời gian bất kỳ.
  • Cú pháp : DATEDIFF(Đơn_vị,Ngày 1,Ngày 2)
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-datediff.png
  • VD: DATEDIFF(dd,'2013/12/15','2014/01/12') hoặc DATEDIFF(d,'2013/12/15','2014/01/12') giá trị trả về 28 ngày.
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định việc so sánh hai ngày, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày1, Ngày2 : là các biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Số nguyên : là một số nguyên có thể âm hoặc dương trả về khoảng cách đại số giữa ngày1 và ngày2.
  3/Hàm DATENAME :
  • Với cú pháp hàm DATENAME bên dưới có kết quả trả về là chuỗi thời gian đại diện của một ngày chỉ định theo một đơn vị thời gian bất kỳ.
  • Cú pháp : DATENAME (Đơn_vị,Ngày)
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-DateName.png
  • VD: DATENAME(MM,'2014/01/15') giá trị trả về là 'January'
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định sẽ lấy ra chuỗi thời gian đại diện, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày : là một biểu thức, tên cột dữ liệu, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Chuỗi : trả về chuỗi thời gian đại diện.​
  4/Hàm GETDATE :
  • Với cú pháp đơn giản của hàm GETDATE bên dưới có kết quả trả về là ngày giờ hiện hành của hệ thống Microsoft SQL Server.
  • Cú pháp :
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-getdate.png
  • VD: Thời gian hiện tại của máy tôi là '2014-03-05 11:35:59' khi tôi sử dụng hàm select getdate() kết quả trả về sẽ là '2014-03-05 11:35:59'.
  5/Hàm DATEPART :
  • Với cú pháp hàm DATEPART bên dưới có kết quả trả về là một số nguyên chỉ định thời gian đại diện của một ngày theo một đơn vị thời gian bất kỳ.
  • Cú pháp :
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-datepart.png
  • VD: DATEPART(DD,'2014/01/15') kết quả sẻ là '15', DATEPART(MM,'2014/01/15') kết quả sẻ là '01'
  Trong đó :
  • Đơn vị : là đơn vị thời gian dùng để chỉ định sẽ lấy ra một con số, có thể là ngày (dd), tháng (mm), năm (yy), …
  • Ngày : là một biểu thức, tên cột, giá trị cụ thể có kiểu dữ liệu ngày.
  • Số nguyên : trả về số thời gian đại diện.​

  6/Hàm DAY, MONTH, YEAR :
  • Với cú pháp chung bên dưới của các hàm DAY, MONTH, YEAR có kết quả trả về là một số nguyên chỉ định ngày (day), tháng (month), năm (year) của một ngày bất kỳ. Bạn có thể sử dụng các hàm này hoặc hàm DATEPART tương ứng với các đơn vị thời gian là dd, mm, yy.
  • Cú pháp :
  ham-xu-ly-ngay-gio-trong-sql-day-month-year.png
  • VD:
   • Day('2014/01/15') kết quả là '15'
   • Month('2014/01/15') kết quả là '01'
   • Year('2014/01/15') kết quả là '2014'
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Hàm xử lý ngày tháng giờ phút giây trong sql server 2005, 2008

  Chỉnh sửa cuối: 17/10/19


Chủ để tương tự : Hàm xử
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Các hàm xử lý thời gian trong MySQL 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi trong sql, hàm xử lý chuỗi cơ bản trong sql 2005, 2008 14/5/15
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi trong sql server 3/12/13
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu trúc viết hàm trong SQL 12/7/18