HỌc Gấp chứng chỉ NgHIỆP vỤ SƯ PHẠM tiẾNG anh giáo viên tiểu HỌC, THCS, THPT ở đâu

Thảo luận trong 'Đào tạo, các khóa học, lịch học' bắt đầu bởi haihuongts, 19/9/22.

 1. haihuongts
  Tham gia ngày:
  25/7/22
  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nữ
  Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS và THPT ĐĂNG KÝ HỌC =>Hotline: 0987.758.401/ 0987.748.463

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

  Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia kết hợp với trường ĐHSP Hà Nội II, Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia HN thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cụ thể nội dung các lớp như sau:

  1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:

  Đối tượng tham gia khóa học: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ.

  Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ. Trong đó:

  Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

  Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

  (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

  Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

  Stt

  Nội dung bồi dưỡng

  Số
  tín
  chỉ

  Số tiết
  lý thuyết

  Số tiết
  thảo luận,
  thực hành

  Khối kiến thức chung

  BB1

  Sinh lý học trẻ em

  2

  20

  20

  BB2

  Tâm lý học giáo dục

  2

  20

  20

  BB3

  Giáo dục học

  3

  30

  30

  BB4

  Giao tiếp sư phạm

  3

  15

  60

  BB5

  Quản lý hành vi của học sinh

  2

  15

  30

  BB6

  Quản lý nhà nước về giáo dục

  2

  15

  30

  Khối kiến thức chuyên ngành

  BB7

  Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

  2

  10

  40

  BB8

  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  3

  30

  30

  BB9

  Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)

  3

  15

  60

  BB10

  Đánh giá học sinh

  3

  20

  50

  BB11

  Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học

  2

  10

  40

  Thực tập sư phạm

  BB12

  Thực tập sư phạm 1

  2

  0

  60

  BB13

  Thực tập sư phạm 2

  2

  0

  60


  Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần)

  Stt

  Nội dung bồi dưỡng

  Số
  tín
  chỉ

  Số tiết
  lý thuyết

  Số tiết
  thảo luận,
  thực hành

  TC1

  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

  2

  15

  30

  TC2

  Xây dựng môi trường giáo dục

  2

  15

  30

  TC3

  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

  2

  15

  30

  TC4

  Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học

  2

  15

  30

  TC5

  Phối hợp với gia đình và cộng đồng

  2

  15

  30

  TC6

  Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội

  2

  15

  30

  TC7

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm

  2

  15

  30


  2. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

  Đối tượng tham gia khóa học:

  Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

  Những người đã được tuyển dụng làm giáo viên dạy một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  Nội dung khóa học:

  Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT, thực hiện theo chương trình khung do BGD&ĐT ban hành tại Thông tư số 12/2021/BGDĐT ngày 05/4/2021 cụ thể như sau:

  Cấu trúc chương trình:

  Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

  Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ (TC)

  Khối học phần chung: 17 tín chỉ.

  Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ/ nhánh THCS, 17 tín chỉ/ nhánh THPT.

  (Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn).

  (01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

  Trường hợp người học tham gia học cả 2 học phần nhánh thì chỉ cần học 01 lần khối học phần chung.

  Khối học phần chung (phần A)

  Thời lượng: 17 tín chỉ (gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn).

  Stt

  Nội dung bồi dưỡng

  Số
  tín
  chỉ

  Số tiết
  lý thuyết

  Số tiết
  thảo luận,
  thực hành

  A

  Khối học phần chung

  15

  A1

  Tâm lý học giáo dục

  2

  20

  20

  A2

  Giáo dục học

  2

  15

  30

  A3

  Lý luận dạy học

  2

  15

  30

  A4

  Đánh giá trong giáo dục

  2

  15

  30

  A5

  Quản lý nhà nước về giáo dục

  2

  20

  20

  A6

  Giao tiếp sư phạm

  2

  10

  40

  A7

  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

  3

  0

  90

  Khối lượng kiến thức tự chọn

  2

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

  2

  10

  40

  Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

  Thời lượng mỗi học phần nhành THCS/THPT: 17 tín chỉ (gồm 9 TC lựa chọn theo môn học, 6 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 2 TC tự chọn).

  Stt

  Nội dung bồi dưỡng

  Số
  tín
  chỉ

  Số tiết
  lý thuyết

  Số tiết
  thảo luận,
  thực hành

  B

  Khối học phần nhánh

  Nhánh THCS/THPT (phần B/C)

  Nội dung lựa chọn

  B1

  Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT

  2

  15

  30

  B2

  Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT

  2

  10

  40

  B3

  Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT

  2

  10

  40

  B4

  Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS/THPT tại cơ sở đào tạo

  3

  0

  90

  Nội dung thực hành, thực tập

  B5

  Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS/THPT

  2

  0

  4 buổi/ tuần (5 tuần)

  B6

  Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS/THPT

  2

  0

  5 ngày/ tuần (5 tuần)

  B7

  Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS/THPT

  2

  0

  5 ngày/ tuần (5 tuần)

  Học phần tự chọn

  B9

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS/THPT

  2

  10

  40

  Tổng cộng

  34


  Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các học viên khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng theo quy định.

  Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ.

  [​IMG]


  * HỌC PHÍ CỦA KHÓA HỌC: 6.500.000đ/ 01 người

  * THỜI GIAN HỌC: Học online các học phần lý thuyết, học phần thực tập đi trực tiếp.

  Học buổi tối hoặc thứ 7, CN

  * HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG: Online kết hợp trực tiếp

  * ĐỊA ĐIỂM MỞ LỚP: Hà Nội

  * HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

  - Đơn đăng ký học (theo mẫu)

  - Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô công chứng

  - Bảng điểm tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô công chứng

  - Chứng minh thư, giấy khai sinh phô tô công chứng

  - 03 ảnh cỡ 3×4

  * THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Mọi thông tin về khóa học, học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký tham gia khóa học:

  Hotline: 098.775.8401; 0987.7484.63

  Địa chỉ: 6/4 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Lưu ý: Thí sinh gọi điện qua số điện thoại 0987.7484.63; 098.775.8401 để để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  HỌc Gấp chứng chỉ NgHIỆP vỤ SƯ PHẠM tiẾNG anh giáo viên tiểu HỌC, THCS, THPT ở đâu