Lấy giá trị, sử dụng lệnh trong javascript

Thảo luận trong 'Lập trình Javascript, js' bắt đầu bởi phamcongson, 7/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Lấy giá trị, sử dụng lệnh trong javascript
  1.Lấy giá trị
  • Lấy giá trị của 1 lable : document.getElementById("ketqua").value.
  • Lấy giá trị của thẻ id : document.getElementById("doan2").innerHTML.
  2. Gọi hàm javascript trong code HTML
  • Ta sử dụng các thuộc tính có sẵn trong các thẻ như : onMouseMove, onMouseOut, onClick, onBlur,...
  VD: Gọi trực tiếp hàm
  • onMouseMove="ham-javascript();"
  • onMouseMove="this.src='images/doihinh1.png'"
  • onMouseOut="this.src='images/doihinh2.png'"
  • onClick="hamjavascript(document.getElementById('soa').valuee,document.getElementById('sob').value)"
  Demo online : xem demo sử dụng lệnh trong javascritp

  CODE bài tập
  :
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 10: Sử dụng lệnh trong javascript</title>
  <meta name="description" content="Bai 10:  Sử dụng lệnh trong javascript, Sử dụng lệnh trong javascript, Sử dụng lệnh trong javascript, Sử dụng lệnh trong javascript" >
  
  <script type="text/javascript">
  
    function laygiatri(a)
    {
      return alert(document.getElementById("doan2").innerHTML);
    }
    function lay_giatri()
    {
      alert(document.form1.test.value);
    }
    //tinh tong 2 giá trị nhập vào
    function fc_tinhtong(a,b)
    {
      document.getElementById("ketqua").value=(parseInt(a)+parseInt(b));
    }
    function matchu()
    {
      if(document.getElementById("tbtimkiem").value=="Tìm kiếm")
      {
        document.getElementById("tbtimkiem").value="";
      }
    }
    function hienchu()
    {
      if(document.getElementById("tbtimkiem").value=="")
      {
        document.getElementById("tbtimkiem").value="Tìm kiếm";
      }
    }
  </script>
  
  </head>
  
  <body>
  <h1 align="center">Bai 10: Sử dụng lệnh trong javascript</h1>
  <p onMouseMove="laygiatri();" style=" width:50%;background-color:green; color:white;">Doạn văn 1</p>
  <p id="doan2">Dữ liệu đoạn 2</p>
  <img src="images/hinh2.png" width="300" onMouseMove="this.src='images/hinh1.png'" onMouseOut="this.src='images/hinh2.png'" >
  
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
    <label for="test">Nhập giá trị</label>
    <input type="text" name="test" id="test">
    <input type="button" name="check" id="check" value="Button" onClick="lay_giatri()">
  
   <!-- bài tập 4 -->
   <h2>BT 4: Tạo form nhập vào 2 giá trị và tính tổng giá trị</h2>
  
    <table border="1" align="center" width="600" style="text-align:center">
      <tr>
        <td width="200" height="35">
          <label for="soa">Nhập số a</label>
        </td>
        <td width="400">
        <input type="text" name="soa" id="soa">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="35">
        <label for="sob">Nhập số b</label>
        </td>
        <td>
        <input type="text" name="sob" id="sob">
         </td>
      </tr>
       <tr>
        <td height="35">
        <label for="ketqua">Kết quả</label>
         </td>
        <td>
        <input disabled type="text" name="ketqua" id="ketqua">
         </td>
      </tr>
       <tr>
         <td colspan="2" height="35">
          <input type="button" name="tinhtong" id="tinhtong" value="Tính tổng" onClick="fc_tinhtong(soa.value,document.getElementById('sob').value)">
        </td>
       </tr>
    </table>
  
     <!-- bài tập 5 -->
   <h2>BT 5: Tạo 1 form tìm kiếm khi người dùng click chuật vào chữ 'tìm kiếm' biến mất, khi click ra ngoài ô, hiển thị lại chữ 'tìm kiếm'</h2>
  
    <input type="text" name="tbtimkiem" id="tbtimkiem" value="Tìm kiếm" onClick="matchu()" onBlur="hienchu()" >
  
    <input type="button" name="bttimkiem" id="bttimkiem" value="Tìm" >
  </form>
  
  </body>
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lấy giá trị, sử dụng lệnh trong javascript

  Last edited by a moderator: 8/1/16


Chủ để tương tự : Lấy giá
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình Javascript, js Lấy MM/DD/YYYY hh:mm:ss Ngày/tháng/năm giờ:phút:giây hiện tại Javascript 29/9/22
Lập trình Javascript, js Lệnh javascript lấy độ phân giải của màn hình 7/8/14
Lập trình Javascript, js Lấy get data-width & data-height Outside iframe javascript jQuery JS 5/11/18
Lập trình Javascript, js Lấy get Id của this trong js jQuery như thế nào? 10/8/18
Lập trình Javascript, js Cách cài đặt Set Autoplay tn3 slideshow mặc định của web không cần bấm 19/5/17