Lấy lượt xem get Views Count trong Product woocommerce Wordpress

Thảo luận trong 'Mã nguồn mở Wordpress' bắt đầu bởi seolagi, 30/5/22.

 1. seolagi
  Tham gia ngày:
  16/4/14
  Bài viết:
  1,015
  Đã được thích:
  80
  Điểm thành tích:
  48
  Demo tạo Lấy lượt xem get Views Count trong woocommerce Wordpress như sau:

  tao-luot-xem-tren-woocomerace-wordpress.jpg
  Để tạo được lượt xem trong sản phẩm Product woocommerce bạn làm như sau:

  Cách 1: Tạo lượt xem dạng auto mặc định 1 lấy ấn F5 hay truy cập vào lượt xem tự động tăng

  Bước 1: trước tiên tạo biến đêm tăng và + số lượng xem mỗi khi có khách hàng truy cập vào như sau: vào function.php của themes add code sau vào:
  PHP:
  add_action('wp''product_view_counter');
  function 
  product_view_counter() {
       global 
  $post;
       if ( 
  is_product() ){
           
  $meta get_post_meta$post->ID'_total_views_count'TRUE );
           
  $meta = ($meta) ? $meta 1;
           
  update_post_meta$post->ID'_total_views_count'$meta );
       }
  }
  Hiển thị lượt xem này ra ngoài trang chi tiết sản phẩm sử dụng code sau:
  PHP:
  add_action'woocommerce_before_add_to_cart_button''show_product_view_counter_on_product_page'10);
  function 
  show_product_view_counter_on_product_page() {
      global 
  $product;
      
  $id $product->id;         
      
  $meta get_post_meta$id'_total_views_count'true);
      if(!
  $meta) {
          
  $count 0;
      } else {       
          
  $count $meta;
      }       
      echo 
  '<div class="custom-visitor-count"><i class="fa fa-eye"></i><span class="counter-value">'.$count.' Views</span></div>';
  }
  Hiển thị lượt xem ra ngoài trang danh sách sản phẩm, product category thì add code sau:
  PHP:
  add_action'woocommerce_after_shop_loop_item''show_product_view_counter_on_shop_page'10);
  function 
  show_product_view_counter_on_shop_page() {
      global 
  $product;
      
  $id $product->id;         
      
  $meta get_post_meta$id'_total_views_count'true);
      if(!
  $meta) {
          
  $count 0;
      } else {       
          
  $count $meta;
      }       
      echo 
  '<div class="custom-visitor-count"><i class="fa fa-eye"></i><span class="counter-value">'.$count.' Views</span></div>';
  }
  Cách 2: Tạo lượt xem dạng bắt theo IP, mỗi IP chỉ tăng được 1 lượt xem

  Bước 1: trước tiên tạo biến đêm tăng và + số lượng xem mỗi khi có khách hàng truy cập vào như sau: vào function.php của themes add code sau vào:
  PHP:
  add_action('wp''product_view_counter');
  function 
  product_view_counter() {
       global 
  $post;
       
  $userip $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
       if ( 
  is_product() ){
           
  $meta get_post_meta$post->ID'_total_views_count'TRUE );
           
  $meta = (!$meta) ? array() : explode','$meta );   
           
  $meta array_filterarray_unique$meta ) );
           if( ! 
  in_array$userip$meta ) ) {
                 
  array_push$meta$userip );
                 
  update_post_meta$post->ID'_total_views_count'implode(','$meta) );
           }
       }
  }
  Hiển thị lượt xem ra ngoài trang chi tiết sản phẩm (product single, product detail)
  PHP:
  add_action'woocommerce_before_add_to_cart_button''show_product_view_counter_on_product_page'10);
  function 
  show_product_view_counter_on_product_page() {
      global 
  $product;
      
  $id $product->id;         
      
  $meta get_post_meta$id'_total_views_count'true);
      if(!
  $meta) {
          
  $count 0;
      } else {       
          
  $count count(explode(',',$meta));
      }       
      echo 
  '<div class="custom-visitor-count"><i class="fa fa-eye"></i><span class="counter-value">'.$count.' Views</span></div>';
  }
  Hiển thị lượt xem ra trang danh sách sản (product category) phẩm dùng code sau:
  PHP:
  add_action'woocommerce_after_shop_loop_item''show_product_view_counter_on_product_page'10);
  function 
  show_product_view_counter_on_product_page() {
      global 
  $product;
      
  $id $product->id;         
      
  $meta get_post_meta$id'_total_views_count'true);
      if(!
  $meta) {
          
  $count 0;
      } else {       
          
  $count count(explode(',',$meta));
      }       
      echo 
  '<div class="custom-visitor-count"><i class="fa fa-eye"></i><span class="counter-value">'.$count.' Views</span></div>';
  }
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lấy lượt xem get Views Count trong Product woocommerce Wordpress

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,856
  Đã được thích:
  1,190
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Bổ sung: nếu muốn thêm lượt đếm cho tin tức thì sử dụng code sau
  PHP:
  add_action('wp''product_post_view_counter');
  function 
  product_post_view_counter() {
    global 
  $post;
    if ( 
  is_product() ){
      
  $countmeta get_post_meta$post->ID'product_views_count'TRUE );
      
  $countpro = ($countmeta) ? $countmeta 1;
      
  update_post_meta$post->ID'product_views_count'$countpro );
    }else if(
  is_single()){
      
  $countmeta = (int) get_post_meta$post->ID'post_views_count'true );
      
  $countpost = ($countmeta) ? $countmeta 1;
      
  update_post_meta$post->ID'post_views_count'$countpost );
    }
  }
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/6/22