Lệnh điều kiện switch case trong javascripts

Thảo luận trong 'Lập trình Javascript, js' bắt đầu bởi admin, 7/1/16.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,899
  Đã được thích:
  1,198
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Lệnh điều kiện switch case trong javascripts

  Cấu trúc rẽ nhánh switch... case:
  HTML:
  switch(bieu_thuc)
  {
    case gt1: thuc_hien_lenh_1; break;
    case gt2: thuc_hien_lenh_2; break;
    //....
    case gtn: thuc_hien_lenh_pn;break;
    default: lenh_cuoi_else;
  }
  
  Demo online cấu trúc rẽ nhanh.

  Code trong demo:
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p1</title>
  <meta name="description" content="Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p2, Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p2, Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p2" >
  
  </head>
  
  <body>
  <h1 align="center">Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p2</h1>
  
  <script type="text/javascript">
  
  /*
  //Cấu trúc rẽ nhánh switch... case;
  
  switch(bieu_thuc)
  {
    case gt1: thuc_hien_lenh_1; break;
    case gt2: thuc_hien_lenh_2; break;
    //....
    case gtn: thuc_hien_lenh_pn;break;
    default: lenh_cuoi_else;
  }
  */
  //ex:
  document.write("Bài tập Căn bản :");
  a=1;
  switch(a)
  {
    case 1: document.write("Số 1"); break;
    case 2: document.write("Số 2"); break;
    case 3: document.write("Số 3"); break;
    case 4: document.write("Số 4");break;
    default: document.write("Số khác");
  }
  
  switch(a)
  {
    case 1:
    case 3: document.write("Số le"); break;
    case 2:
    case 4: document.write("Số chan");break;
    default: document.write("Số khác");
  }
  
  document.write("<br>Bài tập 1 :<br>");
  //Bai tập : nhập vào số b và c, và nhập vào phép toán tính toán số vừa nhập bằng lệnh switch ... case
  
  b=parseInt(prompt("Nhập vào số thứ 1",""));
  c=parseInt(prompt("Nhập vào số thứ 2",""));
  pheptoan=prompt("Nhập vào phép toán +, -, *, /");
  var ketqua;
  switch(pheptoan)
  {
    case "+":
    {
      ketqua=b+c;
      break;
    }
    case "-":
    {
      ketqua=b-c;
      break;
    }
    case "*":
    {
      ketqua=b*c;
      break;
    }
    case "/":
    {
      if(c!=0)
      {
        ketqua=a/b;
      }
      else
      {
        ketqua="Phép toán / giá trị số thứ 1 không được bằng 0";
      }
      break;
    }
    default: ketqua= "Vui lòng nhập đúng phép toán dạng +, -, *, /";
    
    
  }
  if(isNaN(ketqua))
  {
    document.write("<br>"+ketqua);
  }
  else
  {
    document.write("<br>Kết quả của "+b+pheptoan+c+"="+ketqua);
  }
  </script>
  
  </body>
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lệnh điều kiện switch case trong javascripts

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,899
  Đã được thích:
  1,198
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Demo online: tại đây về lệnh switch case

  Code bài tập 2:

  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts p2</title>
  <meta name="description" content="Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts, Lệnh điều kiện switch case trong javascripts, Lệnh điều kiện switch case trong javascripts" >
  
  </head>
  
  <body>
  
  <h1 align="center">Bai 9: Lệnh điều kiện switch case trong javascripts</h1>
  <script type="text/javascript">
  
  //bai tập 3: nhập vào tháng năm, tìm ra số ngày trong tháng.
  
  thang=parseInt(prompt("Nhập vào tháng",""));
  nam=parseInt(prompt("Nhập vào năm",""));
  var ketqua;
  switch(thang)
  {
    case 2:
    {
      if((nam%4)==0)
      {
        ketqua="có 29 ngày"; break;
      }
      else
      {
        ketqua="có 28 ngày"; break;
      }
    }
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12:ketqua="có 31 ngày"; break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:ketqua="có 30 ngày"; break;
    default: ketqua= " Không có tháng như bạn nhập";
  }
  document.write("Năm: "+nam + ketqua);
  </script>
  
  
  </body>
  </html>
  
   


Chủ để tương tự : Lệnh điều
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình Javascript, js Cấu trúc Lệnh điều kiện if else trong javascript 7/1/16
Lập trình Javascript, js Lấy giá trị, sử dụng lệnh trong javascript 7/1/16
Lập trình Javascript, js Lệnh bắt trình duyệt người dùng trong javascript khi duyệt website 28/6/15
Lập trình Javascript, js Lệnh try catch javascript, lệnh bắt lỗi trong lập trình javascript 8/10/14
Lập trình Javascript, js Lệnh gọi lại url cũ trong javascript, lệnh url căn bản trong javascript 31/8/14