Lọc bỏ dấu tiếng Việt trong PHP lập trình web

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi admin, 22/11/17.

 1. admin

  admin Phạm Công Sơn Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,617
  Đã được thích:
  1,130
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Để lọc bỏ xóa đi dấu tiếng Việt Trong PHP để bạn tạo url cho web thì bạn làm như sau:
  PHP:
  function locdautiengviet($str){
      
  $unicode = array(
      
  'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
      
  'd'=>'đ',
      
  'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
      
  'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
      
  'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
      
  'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
      
  'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
      
  'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
      
  'D'=>'Đ',
      
  'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
      
  'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
      
  'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
      
  'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
       
  'Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
       );
       foreach(
  $unicode as $nonUnicode=>$uni){
              
  $str preg_replace("/($uni)/i"$nonUnicode$str);
       }
       
  $str str_replace(' ','_',$str);
        return 
  $str;
  }
  Gọi nó ở nơi bạn muốn
  PHP:
  $tieude='Lọc dấu tiếng Việt';
  $ketqua=strtolower(locdautiengviet($tieude));
  • Kết quả khi lọc xong sẽ thành : loc-dau-tieng-viet
  Để xóa ký tự đặc biệt bạn dùng hàm
  PHP:
  preg_replace('/([^\pL\.\ ]+)/u'''strip_tags($chuoicanloc))
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lọc bỏ dấu tiếng Việt trong PHP lập trình webLike và Share ủng hộ ITSEOVN