Mảng trong lập trình web PHP, khai báo mảng trong php

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi phamcongson, 3/3/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam

  Khai báo sử dụng mảng 1 chiều, 2 chiều, nhiều chiều trong lập trình web PHP, khai báo mảng trong lập trình php


  1. Mảng trong lập trình web PHP là gì


  • Mảng là một tập hợp các phần tử nằm trong 1 biến dạng danh sách. Trong 1 mảng sẽ có nhiều phần từ khác nhau không phân biệt chữ và số. Mỗi phần tử của mảng đều được gắn 1 key để người lập trình có thể truy xuất tới các phần từ 1 cách dễ dàng và key đầu tiên luôn được gắn là 0 sau đó tăng lên 1, 2,....

  2. Cấu trúc của mảng trong PHP


  • $tên_biến= array(Giá_Trị_1,Giá_Trị_2,Giá_Trị_3,...,Giá_Trị_n)
  • Mảng không phân chữ và số cũng như " và '
  VD:
  Mã:
  $a=array(12,"ITSEOVN",12.2,21,'Mảng phần tử');
  Chú giải: Như ví dụ những phần tử trên sẽ được gắn 1 key để cho người dùng truy xuất bắt đầu từ 0.
  • 12 sẽ được gắn key = 0
  • "ITSEOVN" key = 1
  • 12.2 key = 2
  • 21 key = 3
  • 'Mảng phần tử' key = 5
  Để xuất giá trị key ra ngoài màn hình bạn dùng câu lệnh
  Mã:
  print_r($a);
  Hoặc
  var_dump($a);
  
  Thay đổi Key cho các phần từ:
  • Bạn có thể đổi key hoặc không đội ở bất kỳ vị trí nào tùy thích.
  • key có thể là chữ hoặc số tùy thích. Các key không được thay đổi sẽ lấy giá trị số lớn nhất ở tay trái để gắn tiếp cho các key tiếp theo ở sau.
  • $tên_biến= array(Key1=>Giá_Trị_1,Key2=>Giá_Trị_2,Giá_Trị_3);
  VD:
  Mã:
  $a=array(4=>12,"ITSEOVN","A"=>12.2,"b"=>"Sơn",1=>19,'Mảng phần tử',12=>56,23, 15);
  
  Chú giải: các key sẽ được gắn đẻ truy xuất như sau:
  • 12 sẽ có key = 4
  • "ITSEOVN" sẽ có key = 5(vì key lớn nhất tay trái là 4 nên key tiếp theo sẽ là 5)
  • 12.2 sẽ có key = "A"
  • "Sơn" sẽ có key = "b"
  • 19 sẽ có key = 1
  • 'Mảng phần tử' sẽ có key = 6
  • 56 sẽ có key = 12
  • 23 sẽ có key = 13 (vì key lớn nhất tay trái là 12 nên key tiếp theo sẽ là 13)
  • 15 có key = 14

  3. Thêm phần tử trong mảng trong PHP


  • $tên_biến[] = Giá trị được thêm;
  VD:
  Mã:
  $a[] = "Sơn ITSEOVN"; 
  $a[2] = 12.5;
  $a[] = "Lập Trình PHP";
  $a['C'] = "Mảng phần tử";
  
  Chú giải:

  • "Sơn ITSEOVN" Sẽ có key = 15
  • 12.5 sẽ có key = 2
  • "Lập Trình PHP" sẽ có key = 16
  • "Mảng phần tử" sẽ có key = C

  4. Xóa phần tử trong mảng trong PHP


  • Để xóa ta dùng câu lệnh unset($tên_biến[key])
  VD:
  Mã:
  unset($a[1]);
  unset($a["C"]);
  
  Chú giải:

  • 2 giá trị sẽ bị xóa có key là 1 và "C" với giá trị tương ứng là : 19 và "Mảng phần tử"

  5. Duyệt mảng phần từ trong PHP  Cách 1: (Nên sử dụng), dùng hàm foreach
  Mã:
    foreach($a as $k=>$v)
    {
     echo $v;
    }
  
  Chú giải:
  • $k được gắn bởi key của $a
  • $v là giá trị của $a
  • Nên ta in giá trị ra màn hình hình in $v còn muốn in key của giá trị thì in $k.
  Cách 2: dùng hàm for để duyệt mảng
  Mã:
    $n=count($a);
    for($i=0;$i<$n;$i++)
    {
      echo $a[$i]; // in ra giá trị
    }
  
  Cách 3: dùng hàm for để duyệt mảng
  Mã:
  //!== không tính cả 0 vì 0 tương đương với NULL, để tránh trường hợp có giá trị bằng 0 tương đương với NULL
    while(key($a) !== NULL)//key của phần tử hiện tại
    {
     echo current($a);//giá trị phần tử hiện tại
     next($a);//chuyển đến phần tử tiếp theo.
    }
  
  //gọi tiếp mảng lần 2 thì dùng hàm reset đẻ load lại mảng từ đầu
    reset($a);//di chuyển lại phần tử đầu tiên.
    while(key($a) !== NULL)//key của phần tử hiện tại
    {
     echo current($a);//giá trị phần tử hiện tại
     next($a);//chuyển đến phần tử tiếp theo.
    }
  

  6. Các hàm được hỗ trợ sử dụng trong PHP với mảng


  Hàm gộp mảng lại với nhau
  • Cấu trúc : array_merge($mangso1, $mangso2);
  Hàm tách mảng ra
  • Cấu trúc: array_slice($mangcantach, vị trí cần tách, số lượng cần tách);
  Hàm sắp xếp mảng theo thứ tự
  • Cấu trúc: sort($mangcansx);
  Hàm sắp xếp mảng lại theo các chỉ mục
  • Cấu trúc: ksort($mangcansx);
  Tìm phần tử trong mảng
  • Cấu trúc: in_array(giá trị mảng tìm, $mangdulieu);

  7. Mảng 2 chiều, mảng nhiều chiều trong PHP


  • Mảng 2 chiều và nhiều chiều dùng để lưu trữ lượng được lượng lớn dữ liệu với tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh từ các phần tử của mảng.
  • Mảng 2 hoặc nhiều chiều còn được gọi : trong mảng có mảng.
  Cấu trúc mảng 2 chiều, nhiều chiều:
  • $tên_biến= array(key=>array(Giá_Trị_1,Giá_Trị_2,...,Giá_Trị_n),Giá_Trị_2,Giá_Trị_3)
  VD:
  Mã:
  $a=array(1=>array('HTML','CSSS','JS'),2=>array("PHP","MySQL"),"Ngôn ngữ lập trình");
   echo $a[2][1]; //Truy xuất giá trị của mảng.
  
  • Giá trị in ra màn hình sẽ là key số 2 mảng 1 và key 1 mảng 2 : PHP
  Duyệt mảng nhiều chiều ta dùng vòng lặp foreach, mảng n chiều thì ta sử dụng n vòng lặp foreach
  Mã:
   
    $a=array(1=>array('HTML','CSSS','JS'),2=>array("PHP","MySQL"),"Ngôn ngữ lập trình");
    foreach($d as $k=>$v)
    {
      foreach($v as $v2)
      {
        echo $v2;
      }
    }
  
  Cảm ơn đã đọc bài viết tại ITSEOVN
  Bài viết được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Mảng trong lập trình web PHP, khai báo mảng trong php

  Chỉnh sửa cuối: 4/3/16


Chủ để tương tự : Mảng trong
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lấy mảng array stdclass object value trong php như thế nào 11/6/18
Ngôn ngữ lập trình web PHP Sắp xếp phần tử của mảng theo chiều dài của phần tử trong mảng PHP 23/11/17
Ngôn ngữ lập trình web PHP Khái niệm mảng trong lập trình PHP và các hàm xử lý mảng phần tử căn bản 29/9/14
Ngôn ngữ lập trình web PHP Share Code Mạng Xã Hội SocialMat 22/5/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Add thêm ngày vào ngày hiện tại và lấy ra Ngày Tháng Năm trong PHP 7/3/24