MIME type định dạng của html trong lập trình website

Thảo luận trong 'Tin tức lập trình Website' bắt đầu bởi phamcongson, 8/1/17.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  MIME type là gì?
  • MIME viết tắt của "Multipurpose Internet Mail Extensions" là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME
  Suffixes applicable-->Media type and subtype(s)

  .3dm-->x-world/x-3dmf
  .3dmf-->x-world/x-3dmf
  .a-->application/octet-stream
  .aab-->application/x-authorware-bin
  .aam-->application/x-authorware-map
  .aas-->application/x-authorware-seg
  .abc-->text/vnd.abc
  .acgi-->text/html
  .afl-->video/animaflex
  .ai-->application/postscript
  .aif-->audio/aiff
  .aif-->audio/x-aiff
  .aifc-->audio/aiff
  .aifc-->audio/x-aiff
  .aiff-->audio/aiff
  .aiff-->audio/x-aiff
  .aim-->application/x-aim
  .aip-->text/x-audiosoft-intra
  .ani-->application/x-navi-animation
  .aos-->application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software
  .aps-->application/mime
  .arc-->application/octet-stream
  .arj-->application/arj
  .arj-->application/octet-stream
  .art-->image/x-jg
  .asf-->video/x-ms-asf
  .asm-->text/x-asm
  .asp-->text/asp
  .asx-->application/x-mplayer2
  .asx-->video/x-ms-asf
  .asx-->video/x-ms-asf-plugin
  .au-->audio/basic
  .au-->audio/x-au
  .avi-->application/x-troff-msvideo
  .avi-->video/avi
  .avi-->video/msvideo
  .avi-->video/x-msvideo
  .avs-->video/avs-video
  .bcpio-->application/x-bcpio
  .bin-->application/mac-binary
  .bin-->application/macbinary
  .bin-->application/octet-stream
  .bin-->application/x-binary
  .bin-->application/x-macbinary
  .bm-->image/bmp
  .bmp-->image/bmp
  .bmp-->image/x-windows-bmp
  .boo-->application/book
  .book-->application/book
  .boz-->application/x-bzip2
  .bsh-->application/x-bsh
  .bz-->application/x-bzip
  .bz2-->application/x-bzip2
  .c-->text/plain
  .c-->text/x-c
  .c++-->text/plain
  .cat-->application/vnd.ms-pki.seccat
  .cc-->text/plain
  .cc-->text/x-c
  .ccad-->application/clariscad
  .cco-->application/x-cocoa
  .cdf-->application/cdf
  .cdf-->application/x-cdf
  .cdf-->application/x-netcdf
  .cer-->application/pkix-cert
  .cer-->application/x-x509-ca-cert
  .cha-->application/x-chat
  .chat-->application/x-chat
  .class-->application/java
  .class-->application/java-byte-code
  .class-->application/x-java-class
  .com-->application/octet-stream
  .com-->text/plain
  .conf-->text/plain
  .cpio-->application/x-cpio
  .cpp-->text/x-c
  .cpt-->application/mac-compactpro
  .cpt-->application/x-compactpro
  .cpt-->application/x-cpt
  .crl-->application/pkcs-crl
  .crl-->application/pkix-crl
  .crt-->application/pkix-cert
  .crt-->application/x-x509-ca-cert
  .crt-->application/x-x509-user-cert
  .csh-->application/x-csh
  .csh-->text/x-script.csh
  .css-->application/x-pointplus
  .css-->text/css
  .cxx-->text/plain
  .dcr-->application/x-director
  .deepv-->application/x-deepv
  .def-->text/plain
  .der-->application/x-x509-ca-cert
  .dif-->video/x-dv
  .dir-->application/x-director
  .dl-->video/dl
  .dl-->video/x-dl
  .doc-->application/msword
  .dot-->application/msword
  .dp-->application/commonground
  .drw-->application/drafting
  .dump-->application/octet-stream
  .dv-->video/x-dv
  .dvi-->application/x-dvi
  .dwf-->drawing/x-dwf (old)
  .dwf-->model/vnd.dwf
  .dwg-->application/acad
  .dwg-->image/vnd.dwg
  .dwg-->image/x-dwg
  .dxf-->application/dxf
  .dxf-->image/vnd.dwg
  .dxf-->image/x-dwg
  .dxr-->application/x-director
  .el-->text/x-script.elisp
  .elc-->application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)
  .elc-->application/x-elc
  .env-->application/x-envoy
  .eps-->application/postscript
  .es-->application/x-esrehber
  .etx-->text/x-setext
  .evy-->application/envoy
  .evy-->application/x-envoy
  .exe-->application/octet-stream
  .f-->text/plain
  .f-->text/x-fortran
  .f77-->text/x-fortran
  .f90-->text/plain
  .f90-->text/x-fortran
  .fdf-->application/vnd.fdf
  .fif-->application/fractals
  .fif-->image/fif
  .fli-->video/fli
  .fli-->video/x-fli
  .flo-->image/florian
  .flx-->text/vnd.fmi.flexstor
  .fmf-->video/x-atomic3d-feature
  .for-->text/plain
  .for-->text/x-fortran
  .fpx-->image/vnd.fpx
  .fpx-->image/vnd.net-fpx
  .frl-->application/freeloader
  .funk-->audio/make
  .g-->text/plain
  .g3-->image/g3fax
  .gif-->image/gif
  .gl-->video/gl
  .gl-->video/x-gl
  .gsd-->audio/x-gsm
  .gsm-->audio/x-gsm
  .gsp-->application/x-gsp
  .gss-->application/x-gss
  .gtar-->application/x-gtar
  .gz-->application/x-compressed
  .gz-->application/x-gzip
  .gzip-->application/x-gzip
  .gzip-->multipart/x-gzip
  .h-->text/plain
  .h-->text/x-h
  .hdf-->application/x-hdf
  .help-->application/x-helpfile
  .hgl-->application/vnd.hp-hpgl
  .hh-->text/plain
  .hh-->text/x-h
  .hlb-->text/x-script
  .hlp-->application/hlp
  .hlp-->application/x-helpfile
  .hlp-->application/x-winhelp
  .hpg-->application/vnd.hp-hpgl
  .hpgl-->application/vnd.hp-hpgl
  .hqx-->application/binhex
  .hqx-->application/binhex4
  .hqx-->application/mac-binhex
  .hqx-->application/mac-binhex40
  .hqx-->application/x-binhex40
  .hqx-->application/x-mac-binhex40
  .hta-->application/hta
  .htc-->text/x-component
  .htm-->text/html
  .html-->text/html
  .htmls-->text/html
  .htt-->text/webviewhtml
  .htx-->text/html
  .ice-->x-conference/x-cooltalk
  .ico-->image/x-icon
  .idc-->text/plain
  .ief-->image/ief
  .iefs-->image/ief
  .iges-->application/iges
  .iges-->model/iges
  .igs-->application/iges
  .igs-->model/iges
  .ima-->application/x-ima
  .imap-->application/x-httpd-imap
  .inf-->application/inf
  .ins-->application/x-internett-signup
  .ip-->application/x-ip2
  .isu-->video/x-isvideo
  .it-->audio/it
  .iv-->application/x-inventor
  .ivr-->i-world/i-vrml
  .ivy-->application/x-livescreen
  .jam-->audio/x-jam
  .jav-->text/plain
  .jav-->text/x-java-source
  .java-->text/plain
  .java-->text/x-java-source
  .jcm-->application/x-java-commerce
  .jfif-->image/jpeg
  .jfif-->image/pjpeg
  .jfif-tbnl-->image/jpeg
  .jpe-->image/jpeg
  .jpe-->image/pjpeg
  .jpeg-->image/jpeg
  .jpeg-->image/pjpeg
  .jpg-->image/jpeg
  .jpg-->image/pjpeg
  .jps-->image/x-jps
  .js-->application/x-javascript
  .js-->application/javascript
  .js-->application/ecmascript
  .js-->text/javascript
  .js-->text/ecmascript
  .jut-->image/jutvision
  .kar-->audio/midi
  .kar-->music/x-karaoke
  .ksh-->application/x-ksh
  .ksh-->text/x-script.ksh
  .la-->audio/nspaudio
  .la-->audio/x-nspaudio
  .lam-->audio/x-liveaudio
  .latex-->application/x-latex
  .lha-->application/lha
  .lha-->application/octet-stream
  .lha-->application/x-lha
  .lhx-->application/octet-stream
  .list-->text/plain
  .lma-->audio/nspaudio
  .lma-->audio/x-nspaudio
  .log-->text/plain
  .lsp-->application/x-lisp
  .lsp-->text/x-script.lisp
  .lst-->text/plain
  .lsx-->text/x-la-asf
  .ltx-->application/x-latex
  .lzh-->application/octet-stream
  .lzh-->application/x-lzh
  .lzx-->application/lzx
  .lzx-->application/octet-stream
  .lzx-->application/x-lzx
  .m-->text/plain
  .m-->text/x-m
  .m1v-->video/mpeg
  .m2a-->audio/mpeg
  .m2v-->video/mpeg
  .m3u-->audio/x-mpequrl
  .man-->application/x-troff-man
  .map-->application/x-navimap
  .mar-->text/plain
  .mbd-->application/mbedlet
  .mc$-->application/x-magic-cap-package-1.0
  .mcd-->application/mcad
  .mcd-->application/x-mathcad
  .mcf-->image/vasa
  .mcf-->text/mcf
  .mcp-->application/netmc
  .me-->application/x-troff-me
  .mht-->message/rfc822
  .mhtml-->message/rfc822
  .mid-->application/x-midi
  .mid-->audio/midi
  .mid-->audio/x-mid
  .mid-->audio/x-midi
  .mid-->music/crescendo
  .mid-->x-music/x-midi
  .midi-->application/x-midi
  .midi-->audio/midi
  .midi-->audio/x-mid
  .midi-->audio/x-midi
  .midi-->music/crescendo
  .midi-->x-music/x-midi
  .mif-->application/x-frame
  .mif-->application/x-mif
  .mime-->message/rfc822
  .mime-->www/mime
  .mjf-->audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile
  .mjpg-->video/x-motion-jpeg
  .mm-->application/base64
  .mm-->application/x-meme
  .mme-->application/base64
  .mod-->audio/mod
  .mod-->audio/x-mod
  .moov-->video/quicktime
  .mov-->video/quicktime
  .movie-->video/x-sgi-movie
  .mp2-->audio/mpeg
  .mp2-->audio/x-mpeg
  .mp2-->video/mpeg
  .mp2-->video/x-mpeg
  .mp2-->video/x-mpeq2a
  .mp3-->audio/mpeg3
  .mp3-->audio/x-mpeg-3
  .mp3-->video/mpeg
  .mp3-->video/x-mpeg
  .mpa-->audio/mpeg
  .mpa-->video/mpeg
  .mpc-->application/x-project
  .mpe-->video/mpeg
  .mpeg-->video/mpeg
  .mpg-->audio/mpeg
  .mpg-->video/mpeg
  .mpga-->audio/mpeg
  .mpp-->application/vnd.ms-project
  .mpt-->application/x-project
  .mpv-->application/x-project
  .mpx-->application/x-project
  .mrc-->application/marc
  .ms-->application/x-troff-ms
  .mv-->video/x-sgi-movie
  .my-->audio/make
  .mzz-->application/x-vnd.audioexplosion.mzz
  .nap-->image/naplps
  .naplps-->image/naplps
  .nc-->application/x-netcdf
  .ncm-->application/vnd.nokia.configuration-message
  .nif-->image/x-niff
  .niff-->image/x-niff
  .nix-->application/x-mix-transfer
  .nsc-->application/x-conference
  .nvd-->application/x-navidoc
  .o-->application/octet-stream
  .oda-->application/oda
  .omc-->application/x-omc
  .omcd-->application/x-omcdatamaker
  .omcr-->application/x-omcregerator
  .p-->text/x-pascal
  .p10-->application/pkcs10
  .p10-->application/x-pkcs10
  .p12-->application/pkcs-12
  .p12-->application/x-pkcs12
  .p7a-->application/x-pkcs7-signature
  .p7c-->application/pkcs7-mime
  .p7c-->application/x-pkcs7-mime
  .p7m-->application/pkcs7-mime
  .p7m-->application/x-pkcs7-mime
  .p7r-->application/x-pkcs7-certreqresp
  .p7s-->application/pkcs7-signature
  .part-->application/pro_eng
  .pas-->text/pascal
  .pbm-->image/x-portable-bitmap
  .pcl-->application/vnd.hp-pcl
  .pcl-->application/x-pcl
  .pct-->image/x-pict
  .pcx-->image/x-pcx
  .pdb-->chemical/x-pdb
  .pdf-->application/pdf
  .pfunk-->audio/make
  .pfunk-->audio/make.my.funk
  .pgm-->image/x-portable-graymap
  .pgm-->image/x-portable-greymap
  .pic-->image/pict
  .pict-->image/pict
  .pkg-->application/x-newton-compatible-pkg
  .pko-->application/vnd.ms-pki.pko
  .pl-->text/plain
  .pl-->text/x-script.perl
  .plx-->application/x-pixclscript
  .pm-->image/x-xpixmap
  .pm-->text/x-script.perl-module
  .pm4-->application/x-pagemaker
  .pm5-->application/x-pagemaker
  .png-->image/png
  .pnm-->application/x-portable-anymap
  .pnm-->image/x-portable-anymap
  .pot-->application/mspowerpoint
  .pot-->application/vnd.ms-powerpoint
  .pov-->model/x-pov
  .ppa-->application/vnd.ms-powerpoint
  .ppm-->image/x-portable-pixmap
  .pps-->application/mspowerpoint
  .pps-->application/vnd.ms-powerpoint
  .ppt-->application/mspowerpoint
  .ppt-->application/powerpoint
  .ppt-->application/vnd.ms-powerpoint
  .ppt-->application/x-mspowerpoint
  .ppz-->application/mspowerpoint
  .pre-->application/x-freelance
  .prt-->application/pro_eng
  .ps-->application/postscript
  .psd-->application/octet-stream
  .pvu-->paleovu/x-pv
  .pwz-->application/vnd.ms-powerpoint
  .py-->text/x-script.phyton
  .pyc-->application/x-bytecode.python
  .qcp-->audio/vnd.qcelp
  .qd3-->x-world/x-3dmf
  .qd3d-->x-world/x-3dmf
  .qif-->image/x-quicktime
  .qt-->video/quicktime
  .qtc-->video/x-qtc
  .qti-->image/x-quicktime
  .qtif-->image/x-quicktime
  .ra-->audio/x-pn-realaudio
  .ra-->audio/x-pn-realaudio-plugin
  .ra-->audio/x-realaudio
  .ram-->audio/x-pn-realaudio
  .ras-->application/x-cmu-raster
  .ras-->image/cmu-raster
  .ras-->image/x-cmu-raster
  .rast-->image/cmu-raster
  .rexx-->text/x-script.rexx
  .rf-->image/vnd.rn-realflash
  .rgb-->image/x-rgb
  .rm-->application/vnd.rn-realmedia
  .rm-->audio/x-pn-realaudio
  .rmi-->audio/mid
  .rmm-->audio/x-pn-realaudio
  .rmp-->audio/x-pn-realaudio
  .rmp-->audio/x-pn-realaudio-plugin
  .rng-->application/ringing-tones
  .rng-->application/vnd.nokia.ringing-tone
  .rnx-->application/vnd.rn-realplayer
  .roff-->application/x-troff
  .rp-->image/vnd.rn-realpix
  .rpm-->audio/x-pn-realaudio-plugin
  .rt-->text/richtext
  .rt-->text/vnd.rn-realtext
  .rtf-->application/rtf
  .rtf-->application/x-rtf
  .rtf-->text/richtext
  .rtx-->application/rtf
  .rtx-->text/richtext
  .rv-->video/vnd.rn-realvideo
  .s-->text/x-asm
  .s3m-->audio/s3m
  .saveme-->application/octet-stream
  .sbk-->application/x-tbook
  .scm-->application/x-lotusscreencam
  .scm-->text/x-script.guile
  .scm-->text/x-script.scheme
  .scm-->video/x-scm
  .sdml-->text/plain
  .sdp-->application/sdp
  .sdp-->application/x-sdp
  .sdr-->application/sounder
  .sea-->application/sea
  .sea-->application/x-sea
  .set-->application/set
  .sgm-->text/sgml
  .sgm-->text/x-sgml
  .sgml-->text/sgml
  .sgml-->text/x-sgml
  .sh-->application/x-bsh
  .sh-->application/x-sh
  .sh-->application/x-shar
  .sh-->text/x-script.sh
  .shar-->application/x-bsh
  .shar-->application/x-shar
  .shtml-->text/html
  .shtml-->text/x-server-parsed-html
  .sid-->audio/x-psid
  .sit-->application/x-sit
  .sit-->application/x-stuffit
  .skd-->application/x-koan
  .skm-->application/x-koan
  .skp-->application/x-koan
  .skt-->application/x-koan
  .sl-->application/x-seelogo
  .smi-->application/smil
  .smil-->application/smil
  .snd-->audio/basic
  .snd-->audio/x-adpcm
  .sol-->application/solids
  .spc-->application/x-pkcs7-certificates
  .spc-->text/x-speech
  .spl-->application/futuresplash
  .spr-->application/x-sprite
  .sprite-->application/x-sprite
  .src-->application/x-wais-source
  .ssi-->text/x-server-parsed-html
  .ssm-->application/streamingmedia
  .sst-->application/vnd.ms-pki.certstore
  .step-->application/step
  .stl-->application/sla
  .stl-->application/vnd.ms-pki.stl
  .stl-->application/x-navistyle
  .stp-->application/step
  .sv4cpio-->application/x-sv4cpio
  .sv4crc-->application/x-sv4crc
  .svf-->image/vnd.dwg
  .svf-->image/x-dwg
  .svr-->application/x-world
  .svr-->x-world/x-svr
  .swf-->application/x-shockwave-flash
  .t-->application/x-troff
  .talk-->text/x-speech
  .tar-->application/x-tar
  .tbk-->application/toolbook
  .tbk-->application/x-tbook
  .tcl-->application/x-tcl
  .tcl-->text/x-script.tcl
  .tcsh-->text/x-script.tcsh
  .tex-->application/x-tex
  .texi-->application/x-texinfo
  .texinfo-->application/x-texinfo
  .text-->application/plain
  .text-->text/plain
  .tgz-->application/gnutar
  .tgz-->application/x-compressed
  .tif-->image/tiff
  .tif-->image/x-tiff
  .tiff-->image/tiff
  .tiff-->image/x-tiff
  .tr-->application/x-troff
  .tsi-->audio/tsp-audio
  .tsp-->application/dsptype
  .tsp-->audio/tsplayer
  .tsv-->text/tab-separated-values
  .turbot-->image/florian
  .txt-->text/plain
  .uil-->text/x-uil
  .uni-->text/uri-list
  .unis-->text/uri-list
  .unv-->application/i-deas
  .uri-->text/uri-list
  .uris-->text/uri-list
  .ustar-->application/x-ustar
  .ustar-->multipart/x-ustar
  .uu-->application/octet-stream
  .uu-->text/x-uuencode
  .uue-->text/x-uuencode
  .vcd-->application/x-cdlink
  .vcs-->text/x-vcalendar
  .vda-->application/vda
  .vdo-->video/vdo
  .vew-->application/groupwise
  .viv-->video/vivo
  .viv-->video/vnd.vivo
  .vivo-->video/vivo
  .vivo-->video/vnd.vivo
  .vmd-->application/vocaltec-media-desc
  .vmf-->application/vocaltec-media-file
  .voc-->audio/voc
  .voc-->audio/x-voc
  .vos-->video/vosaic
  .vox-->audio/voxware
  .vqe-->audio/x-twinvq-plugin
  .vqf-->audio/x-twinvq
  .vql-->audio/x-twinvq-plugin
  .vrml-->application/x-vrml
  .vrml-->model/vrml
  .vrml-->x-world/x-vrml
  .vrt-->x-world/x-vrt
  .vsd-->application/x-visio
  .vst-->application/x-visio
  .vsw-->application/x-visio
  .w60-->application/wordperfect6.0
  .w61-->application/wordperfect6.1
  .w6w-->application/msword
  .wav-->audio/wav
  .wav-->audio/x-wav
  .wb1-->application/x-qpro
  .wbmp-->image/vnd.wap.wbmp
  .web-->application/vnd.xara
  .wiz-->application/msword
  .wk1-->application/x-123
  .wmf-->windows/metafile
  .wml-->text/vnd.wap.wml
  .wmlc-->application/vnd.wap.wmlc
  .wmls-->text/vnd.wap.wmlscript
  .wmlsc-->application/vnd.wap.wmlscriptc
  .word-->application/msword
  .wp-->application/wordperfect
  .wp5-->application/wordperfect
  .wp5-->application/wordperfect6.0
  .wp6-->application/wordperfect
  .wpd-->application/wordperfect
  .wpd-->application/x-wpwin
  .wq1-->application/x-lotus
  .wri-->application/mswrite
  .wri-->application/x-wri
  .wrl-->application/x-world
  .wrl-->model/vrml
  .wrl-->x-world/x-vrml
  .wrz-->model/vrml
  .wrz-->x-world/x-vrml
  .wsc-->text/scriplet
  .wsrc-->application/x-wais-source
  .wtk-->application/x-wintalk
  .xbm-->image/x-xbitmap
  .xbm-->image/x-xbm
  .xbm-->image/xbm
  .xdr-->video/x-amt-demorun
  .xgz-->xgl/drawing
  .xif-->image/vnd.xiff
  .xl-->application/excel
  .xla-->application/excel
  .xla-->application/x-excel
  .xla-->application/x-msexcel
  .xlb-->application/excel
  .xlb-->application/vnd.ms-excel
  .xlb-->application/x-excel
  .xlc-->application/excel
  .xlc-->application/vnd.ms-excel
  .xlc-->application/x-excel
  .xld-->application/excel
  .xld-->application/x-excel
  .xlk-->application/excel
  .xlk-->application/x-excel
  .xll-->application/excel
  .xll-->application/vnd.ms-excel
  .xll-->application/x-excel
  .xlm-->application/excel
  .xlm-->application/vnd.ms-excel
  .xlm-->application/x-excel
  .xls-->application/excel
  .xls-->application/vnd.ms-excel
  .xls-->application/x-excel
  .xls-->application/x-msexcel
  .xlt-->application/excel
  .xlt-->application/x-excel
  .xlv-->application/excel
  .xlv-->application/x-excel
  .xlw-->application/excel
  .xlw-->application/vnd.ms-excel
  .xlw-->application/x-excel
  .xlw-->application/x-msexcel
  .xm-->audio/xm
  .xml-->application/xml
  .xml-->text/xml
  .xmz-->xgl/movie
  .xpix-->application/x-vnd.ls-xpix
  .xpm-->image/x-xpixmap
  .xpm-->image/xpm
  .x-png-->image/png
  .xsr-->video/x-amt-showrun
  .xwd-->image/x-xwd
  .xwd-->image/x-xwindowdump
  .xyz-->chemical/x-pdb
  .z-->application/x-compress
  .z-->application/x-compressed
  .zip-->application/x-compressed
  .zip-->application/x-zip-compressed
  .zip-->application/zip
  .zip-->multipart/x-zip
  .zoo-->application/octet-stream
  .zsh-->text/x-script.zsh
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  MIME type định dạng của html trong lập trình website

 2. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  MIME Type video files

  Video -> Type Extension -> MIME Type

  Flash -> .flv -> video/x-flv
  MPEG-4 -> .mp4 -> video/mp4
  iPhone Index -> .m3u8 -> application/x-mpegURL
  iPhone Segment -> .ts -> video/MP2T
  3GP Mobile -> .3gp -> video/3gpp
  QuickTime -> .mov -> video/quicktime
  A/V Interleave -> .avi -> video/x-msvideo
  Windows Media -> .wmv -> video/x-ms-wmv
   
 3. vetinh
  Tham gia ngày:
  4/3/16
  Bài viết:
  52
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  các phần mềm này mình không biết cái gì cả