Một số từ vựng Kanji tiếng Nhật

Thảo luận trong 'Rao Vặt Miền Bắc' bắt đầu bởi tranphong, 25/4/16.

 1. tranphong

  tranphong Thành Viên Thường

  Tham gia ngày:
  2/6/15
  Bài viết:
  392
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nguồn: http://trungtamnhatngu.edu.vn/

  Trong 3 bảng chữ cái tiếng Nhật, hẳn Kanji sẽ là bảng chữ cái khiến nhiều học viên tỏ ra ái ngại nhất, bởi những khó khăn trong việc nhận mặt các chữ cái tượng hình phức tạp. Tuy vậy, nếu có một phương pháp học tập đúng đắn, bạn sẽ nhân thấy để làm chủ bảng chữ cái này cũng không quá khó như bạn tưởng tượng. Hôm nay, hãy luyện tập một chút cùng với Nhật ngữ SOFL bằng một số từ vựng Kanji tiếng Nhật.

  [​IMG]

  ** Từ vựng tiếng Nhật Kanji
  1 話 ワ, は な し, は な (す) trò chuyện, câu chuyện, nói chuyện
  に ほ ん ご で, と も だ ち と 話 し ま し た. に ほ ん ご で, と も だ ち と は な し ま し た.
  Tôi đã nói chuyện với một người bạn của tôi ở Nhật Bản
  2 講 コ ウ câu lạc bộ, bài giảng, nghiên cứu
  だ い が く で, 講 ぎ を き き ま し た. だ い が く で, こ う ぎ を き き ま し た.
  Tôi đã nghe một bài giảng tại trường đại học này.
  3 論 ロ ン thảo luận, tranh luận, luận án, luận văn
  が く し ゃ が, 論 ぶ ん を は っ ぴ ょ う し ま し た. が く し ゃ が, ろ ん ぶ ん を は っ ぴ ょ う し ま し た.
  Bác sĩ đang công bố một luận án.
  4 談 ダ ン đàm thoại
  し ょ う ら い の こ と で, い つ も と も だ ち に そ う 談 し ま す. し ょ う ら い の こ と で, い つ も と も だ ち に そ う だ ん し ま す.
  Tôi thường nói chuyện với bạn tôi về tương lai.
  5 説 ツ, と (く) quan điểm, lý thuyết, giải thích, thuyết phục
  こ の ぶ ん ぽ う の 説 め い は む ず か し い で す. こ の ぶ ん ぽ う の せ つ め い は む ず か し い で す.
  Khá khó để giải thích về phần ngữ pháp này.
  6 語 ゴ, か た (ら う), か た (る) từ, nói chuyện, liên quan, đàm thoại
  に ほ ん 語 を べ ん き ょ う す る に ほ ん ご を べ ん き ょ う す る
  Nghiên cứu Nhật Bản
  7 詞 シ lời
  う た の か 詞 を わ す れ て し ま い ま し た. う た の か し を わ す れ て し ま い ま し た.
  Tôi quên lời bài hát.
  8 読 ド ク, ト ク, ト ウ, よ (む) đọc
  ま い つ き, い っ さ つ ほ ん を 読 み ま す. ま い つ き, い っ さ つ ほ ん を よ み ま す.
  Tôi đọc một cuốn sách mỗi tháng.
  9 訳 ヤ ク, と (く), わ け dịch thuật, lý do, ý nghĩa, hoàn cảnh
  こ の え い 語 を に ほ ん 語 に 訳 す の は か ん た ん で す. こ の え い ご を に ほ ん ご に や く す の は か ん た ん で す.
  Khá dễ để dịch câu nay sang tiếng Nhật Bản
  10 訓 ク ン Đọc tiếng Nhật của một chữ Hán, giảng dạy, giới
  き ょ う, ひ な ん 訓 れ ん が あ り ま し た. き ょ う, ひ な ん く ん れ ん が あ り ま し た.
  Chúng tôi đã có một thảm họa ngày hôm nay.

  [​IMG]

  **Danh từ ghép: từ vựng Kanji
  1 半 分 (n) は ん ぶ ん rưỡi
  2 電車 (n) で ん し ゃ xe lửa
  電車 に 乗 る で ん し ゃ に の る đi xe lửa
  3 会 社 (n) か い し ゃ công ty
  そ の 新 し い ソ フ ト ウ ェ ア の 会 社 に は, 三百 四十 人 の 従 業 員 が い る.
  そのあたらしいソフトウェアのかいしゃには、さんびゃくよんじゅうにんのじゅうぎょういんがいる。
  Các công ty phần mềm mới có 340 nhân viên công ty.
  4 天 気 (n) て ん き thời tiết
  今日 の 天 気 は, 晴 れ と こ ろ に よ り 曇 り で す.
  き ょ う の て ん き は, は れ と こ ろ に よ り く も り で す.
  Hôm nay thời tiết nắng với những đám mây không thường xuyên.
  5 学校 (n) が っ こ う trường học
  学校 に 着 く が っ こ う に つ く đến trường
  6 火山 (n) か ざ ん núi lửa
  7 先生 (n) せ ん せ い giáo viên
  先生 が 教室 で 生 徒 に 教 え て い る.
  せ ん せ い が き ょ う し つ で せ い と に お し え て い る.
  Các giáo viên đang dạy những đứa trẻ trong lớp học.
  8 時間 (n) じ か ん thời gian
  わ た し は, お 昼 ご は ん を 食 べ る 時間 が な い.
  わ た し は, お ひ る ご は ん を た べ る じ か ん が な い.
  Tôi không có thời gian để ăn trưa.
  9 読 書 (n) ど く し ょ cách đọc
  彼女 は 読 書 が 好 き で す. か の じ ょ は ど く し ょ が す き で す.
  Cô thích đọc sách.
  10 女子 (n) じ ょ し đàn bà
  11 男子 (n) だ ん し đàn ông

  Hãy truy cập trang chủ của trung tâm Nhật ngữ SOFL để biết thêm những kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở cuối bài viết nếu bạn muốn tham gia một khóa học tiếng Nhật đầy đủ.
  Chúc các bạn học tốt và thành công.

  Thông tin được cung cấp bởi :

  TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
  Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Một số từ vựng Kanji tiếng Nhật

  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng


Like và Share ủng hộ ITSEOVN