Những câu lệnh trong mysql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi phamcongson, 9/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Những câu lệnh trong mysql

  phpmyadmin.png

  1.Tạo cở sở dữ liệu(database)
  • Cấu trúc : create database `tên cơ sở dữ liệu viết liền`
  VD: create database tbsanpham

  2. Xóa cơ sở dữ liệu.
  • Cấu trúc: drop database `tên cơ sở dữ liệu`
  VD: drop database tbsanpham

  3. Tạo bảng(create table)
  • Cấu trúc : create table `tên bảng`(....giá trị...)
  Mã:
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanpham(
     idsp int primary key auto_increment,
     ten varchar( 30 ) ,
     lo_luong int,
     gia float,
     ngay_dang datetime
  )
  
  Diễn giải:
  • int primary key auto_increment: khóa chỉnh của bảng, id là kiểu int giá trị sẽ tự tăng.
  • IF NOT EXISTS : Nếu có table này rồi thì sẽ không tạo nữa.
  tao-table-trong-mysql.png
  4. Xóa bảng trong mysql
  • Cấu trúc: drop table `tên bảng`
  VD: drop table 'sanpham'

  5. Thêm 1 trường trong bảng
  • Cấu trúc: alter table `tên bảng` add `thuộc tính mới cần thêm`
  VD: ALTER TABLE sanpham ADD ngaytao datetime

  6. Sửa giá trị của trường trong bảng
  • Cấu trúc : ALTER TABLE `tên bảng` MODIFY `tên thuộc tính` `kiểu dữ liệu cần đổi`
  VD: ALTER TABLE sanpham MODIFY name varchar(200) // đổi cột tên 'name' kiểu giá trị nào đó thành kiểu giá trị varchar(200)

  7. Đổi tên table
  • Cấu trúc: ALTER TABLE `tên bảng` RENAME TO `tên bảng mới`
  VD: ALTER TABLE sanpham RENAME TO sanpham1

  8. Xóa 1 trường trong table
  • Cấu trúc: ALTER TABLE `tên bảng`DROP `tên trường cần xóa`
  VD: ALTER TABLE sanpham DROP ngaydang
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Những câu lệnh trong mysql

  Chỉnh sửa cuối: 9/1/16
 2. tieupham8816
  Tham gia ngày:
  24/9/16
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  trước mình có sử dụng 1 hàm _sql để xử lý dữ liệu dang text, hàm khiến tất cả các ký tực đặc biệt bao gốm cả dấu space, . ; ! @ và ' đều được lưu vào cSDL
   
 3. tieupham8816
  Tham gia ngày:
  24/9/16
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Bạn biết đó là hàm nào không vậy
   


Chủ để tương tự : Những câu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Những câu lệnh T-SQL Index cần thiết, lệnh sql căn bản, cơ bản 20/2/14
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu trúc viết hàm trong SQL 12/7/18
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lỗi: BACKUP LOG cannot be performed because there is no current database 19/8/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu hình phpmyadmin truy cập bằng tài khoản user 14/1/16