Phương pháp xác định trọng âm trong tiếng anh

Thảo luận trong 'English - Toeic - Ielts' bắt đầu bởi hannibal123, 14/12/14.

 1. hannibal123
  Tham gia ngày:
  13/10/14
  Bài viết:
  76
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8
  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

  Đối với từ đơn:

  1/ Danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì nhấn ở âm thứ I

  • e.g. 'beauty, 'music, 'tired, 'angry,...
  2/ Động từ có 2 âm tiết nhấn âm thứ II

  • e.g. comp'lete, de'sign, su'pport,...
  3/ Các từ tận cùng là -ic(s), -sion, -tion nhấn âm thứ II từ cuối đến lên

  • e.g. 'logic, eco’nomics, com'pression, pro'fession, re'lation, so'lution,...
  4/ Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy, -gy, -al nhấn âm thứ III từ cuối đếm lên
  • e.g. de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical,...
  5/ Các từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ III từ cuối đếm lên

  • e.g. e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise, ...
  Đối với từ ghép:

  6/ Danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm đầu I
  • e.g. ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend,...
  7/ Tính từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ II
  • e.g. bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick, well-’done,...
  8/ Động từ ghép có trọng âm rơi vào phần thứ II.

  • e.g. over’look, over'react, mal’treat, put’across,…
  Các trường hợp đặc biệt:

  9/ Các từ vay mượn từ tiếng Pháp (có hậu tố ~ee, ~eer ~aire, ~que) thì phải áp dụng theo tiếng Pháp: các hậu tố đó mang trọng âm (vậy trọng âm của từ rơi vào âm tiết cuối cùng).

  • e.g. absen’tee, volun'teer, questio’naire, tech’nique, pictu’resque, ...
  *Note: Có 2 ngoại lệ là com’mittee, ‘coffee.

  10/ Ngoại lệ:

  • Có những từ dài có 4 âm tiết trở lên có thể có 2 trọng âm chính và phụ, e.g. in,dustriali’sation, inter’national,...
  • Trong vài trường hợp, trọng âm của từ sẽ thay đổi khi tự loại thay đổi, e.g. ‘comment (n) -> com’ment (v), perfect (adj) -> pre’fect (v),...
  • Ngược lại, có những từ nếu thay đổi trọng âm thì nghĩa sẽ thay đổi, e.g. ‘invalid (người tàn tật), in’valid (không còn giá trị nữa).
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Phương pháp xác định trọng âm trong tiếng anhChủ để tương tự : Phương pháp
Diễn đàn Tiêu đề Date
English - Toeic - Ielts Phương pháp luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu 27/3/23
English - Toeic - Ielts Học tiếng anh qua truyện - phương pháp học được ưa chuộng nhất hiện nay 9/8/18
English - Toeic - Ielts PHƯƠNG PHÁP CÁCH HỌC TIẾNG ANH KỲ DIỆU: 29/5/18
English - Toeic - Ielts Phương Pháp học nhanh nhớ lâu các động từ bất quy tắc 10/9/16
English - Toeic - Ielts Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của GS Nguyễn Lân Dũng 4/8/16