Redirect 301 trên Global.asax trong asp.net c# 100% thành công

Thảo luận trong 'Lập trình web Asp.net' bắt đầu bởi admin, 28/2/20.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,893
  Đã được thích:
  1,197
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Hôm qua có bạn hỏi mình cách Redirect 301 từ liên kết A sang liên kết B trên tập tin Global.asax trong asp.net c# như thế nào vì bạn có tìm hiểu trên mạng nhưng code không redirect dạng 301 được.

  Để Redirect 301 trong tập tin Global.asax bạn vào method của Application_BeginRequest thêm vào như sau:
  Mã:
  void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
  {
    // Code that runs on every request
    if (HttpContext.Current.Request.Url.ToString().ToLower().Contains("/threads/redirect-301-tren-global-asax-trong-asp-net-c-100-thanh-cong/"))
    {
      HttpContext.Current.Response.Clear();
      HttpContext.Current.Response.Status = "301 Moved Permanently";
      HttpContext.Current.Response.StatusCode = (int)HttpStatusCode.MovedPermanently;
      HttpContext.Current.Response.AddHeader("Location", "https://itseovn.com/threads/redirect-301-tren-global-asax-trong-asp-net-c-100-thanh-cong.315558/");
      HttpContext.Current.Response.End();
    }
  }
  Kết quả Redirect 301 rất tuyệt vời đây nhé.

  redirect-301-in-aspnet.png
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Redirect 301 trên Global.asax trong asp.net c# 100% thành công

  Chỉnh sửa cuối: 28/2/20
 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,893
  Đã được thích:
  1,197
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Application_Init : Được kích hoạt khi ứng dụng khởi chạy hoặc được gọi lần đầu tiên. Nó được gọi cho tất cả các thể hiện đối tượng httpApplication.

  Application_Disposed : Được kích hoạt ngay trước khi ứng dụng bị hủy. Đây là vị trí lý tưởng để làm sạch các tài nguyên được sử dụng trước đó.

  Application_Error : Được kích hoạt khi gặp phải một ngoại lệ chưa được xử lý trong ứng dụng.

  Application_Start : Được kích hoạt khi phiên bản đầu tiên của lớp HttpApplication được tạo. Nó cho phép bạn tạo các đối tượng có thể truy cập được bởi tất cả các phiên bản httpApplication.

  Application_End : Được kích hoạt khi phiên bản cuối cùng của lớp httpApplication bị hủy. Nó chỉ bị bắn một lần trong suốt cuộc đời của một ứng dụng.

  Application_BeginRequest : Được kích hoạt khi nhận được yêu cầu ứng dụng. Đây là sự kiện đầu tiên được kích hoạt cho một yêu cầu, thường là yêu cầu trang (URL) mà người dùng nhập vào.

  Application_EndRequest : Sự kiện cuối cùng được kích hoạt cho một yêu cầu ứng dụng.

  Application_PreRequestHandlerExecute : Được kích hoạt trước khi khung trang ASP.NET bắt đầu thực thi một trình xử lý sự kiện như một trang hoặc dịch vụ Web.

  Application_PostRequestHandlerExecute : Được kích hoạt khi khung trang ASP.NET kết thúc khi thực hiện một trình xử lý sự kiện.

  Applcation_PreSendRequestHeaders : Được kích hoạt trước khi khung trang ASP.NET gửi tiêu đề HTTP đến máy khách yêu cầu (trình duyệt).

  Application_PreSendContent : Được kích hoạt trước khi khung trang ASP.NET gửi nội dung đến máy khách yêu cầu (trình duyệt).

  Application_AcquireRequestState : Được kích hoạt khi khung trang ASP.NET nhận trạng thái hiện tại (Trạng thái phiên) liên quan đến yêu cầu hiện tại.

  Application_ReleaseRequestState : Được kích hoạt khi khung trang ASP.NET hoàn thành thực thi tất cả các trình xử lý sự kiện. Điều này dẫn đến tất cả các mô-đun trạng thái để lưu dữ liệu trạng thái hiện tại của họ.

  Application_ResolveRequestCache : Được kích hoạt khi khung trang ASP.NET hoàn thành yêu cầu cấp phép. Nó cho phép các mô-đun bộ đệm để phục vụ yêu cầu từ bộ đệm, do đó bỏ qua việc thực hiện xử lý.

  Application_UpdateRequestCache: Được kích hoạt khi khung trang ASP.NET hoàn thành thực thi trình xử lý để cho phép các mô-đun bộ đệm lưu trữ các phản hồi được sử dụng để xử lý các yêu cầu tiếp theo.

  Application_AuthenticateRequest : Được kích hoạt khi mô-đun bảo mật đã thiết lập danh tính người dùng hiện tại là hợp lệ. Tại thời điểm này, thông tin đăng nhập của người dùng đã được xác thực.

  Application_AuthorizeRequest : Được kích hoạt khi mô-đun bảo mật đã xác minh rằng người dùng có thể truy cập tài nguyên.

  Session_Start : Được kích hoạt khi người dùng mới truy cập trang Web của ứng dụng.

  Session_End : Được kích hoạt khi phiên của người dùng hết thời gian, kết thúc hoặc họ rời khỏi trang Web của ứng dụng.
   


Chủ để tương tự : Redirect trên
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình web Asp.net Redirect 301 images old to new image in asp.net mvc c#? 25/3/23
Lập trình web Asp.net Redirect 301 from one website to another using web.config asp.net 29/10/21
Lập trình web Asp.net Redirect default.aspx to root home 301 in web.config asp.net c# 14/11/18
Lập trình web Asp.net Redirect https www to non-www using web.config asp.net iis 7 8.5 23/8/18
Lập trình web Asp.net Redirect http sang https dùng web.config trong IIS Asp.net 27/7/18