Sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh

Thảo luận trong 'English - Toeic - Ielts' bắt đầu bởi hannibal123, 27/11/14.

 1. hannibal123
  Tham gia ngày:
  13/10/14
  Bài viết:
  76
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8
  THE PRESENT PERFECT TENSE (Thì hiện tại hoàn thành)

  1. Công thức:

  • Khẳng định: S + have / has + V3/-ed
  • Phủ định: S + haven’t / hasn’t + V3/-ed
  • Nghi vấn: (Wh-) + have / has + S + V3/-ed …?
  2. Cách dùng:

  • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.
   • Ex: I have learnt English since 2002.
  • She has worked in that company for ten years.
   • Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không có thời gian xác định.
  • Ex: I have read that novel several times.
   • Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra, hay vừa mới hoàn tất.
  • Ex: She has just gone out.
  3.Dấu hiệu nhận biết:
  • Trong câu thường có các từ:
   • never: chưa bao giờ
   • ever: có bao giờ, đã từng
   • just: vừa mới
   • since + mốc thời gian (since 2000 / last summer )
   • for + khoảng thời gian (for ages / two years)
   • already: đã rồi
   • how long: bao lâu
   • before: trước đây
   • recently, lately: gần đây
   • yet: chưa(dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
   • many times, several times: nhiều lần
   • in the past (ten) years: trong (mười) năm qua
   • in the last (years): những (năm) gần đây
   • so far, up to now, up to the present: cho tới bây giờ
   • this is the first time / the second time: đây là lần đầu / lần thứ hai
  • EX:

  • Have you seen any good films recently?
  • Up to the present, he has written five children books.
  • Have you done your homework yet?
  • He has never told a lie.
  • I have ever been to Europe.
  • We have already had our breakfast.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anhChủ để tương tự : Sử dụng
Diễn đàn Tiêu đề Date
English - Toeic - Ielts Cách Sử Dụng Flashcard Để Học Từ Vựng Hiệu Quả 17/11/15
English - Toeic - Ielts Cách sử dụng LITTLE, A LITTLE, FEW và A FEW 22/1/15
English - Toeic - Ielts Cách sử dụng "as" trong tiếng anh 31/12/14
English - Toeic - Ielts Các trường hợp không sử dụng which trong relative clause 23/12/14
English - Toeic - Ielts Sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng anh căn bản 26/11/14