Thêm xóa sửa dữ liệu trong table mysql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi phamcongson, 9/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Thêm xóa sửa dữ liệu trong table mysql

  1. Thêm(Insert) giá trị vào bảng trong mysql
  • Cấu trúc 1: insert into <tên bảng> values(<giá trị 1>, <giá trị 2>,...) // thêm tất cả các giá trị trong 1 bảng
  • Cấu trúc 2: insert into <tên bảng>(<cột 1>,<cột 2>,..) values(<giá trị 1>, <giá trị 2>,...) //tùy chỉnh giá trị cần thêm trong 1 cột
  Datatable bài tập

  bang-gia-tri.png

  VD: Cấu trúc 1

  • INSERT INTO sanpham VALUES ( NULL, 'Điện thoại SamSung', 20, 1000000, '2016-01-09' )
  • Với NULL là giá trị ID tự động tăng. Nếu bạn muốn có thể truyền giá trị vào.
  VD: Cấu trúc 2
  • INSERT INTO sanpham(idsp,ten,gia) VALUES( 1, 'Điện thoại SamSung', 100000 )
  2. Sửa(Update) giá trị vào bảng trong mysql
  • Cấu trúc:
  Mã:
  update <tên bảng>
     set <cột 1>=<giá trị 1>,
        <cột 2>=<giá trị 2>,
        ........
    where <điều kiện>
  
  3. Xóa(Delete) giá trị vào bảng trong mysql
  • Cấu trúc: delete from <tên bảng> where <điều kiện>
  VD: delete sanpham where idsp=1 // xóa tất cả các sản phẩm có idsp là 1

  5. Loại điều kiện:
  • Số học : +, -, *, /, %
  • Logic: and, or, not
  • So sánh : =, >, >=, <, <=, !=
  • Khác: between ... and ... / like ..... / in ....
  VD1:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp=1
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp là 1, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD2:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp=1 and so_luong <20
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp là 1 và có số lượng phải nhỏ hơn 20, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD3:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where between idsp=1 and ids= 4
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp nằm trong khoảng từ 1 đến 4, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40


  VD4:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where like name='%samsung%'
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có chứa chuỗi con là chữ 'samsung', thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD5:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp in(1,2)
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có giá trị là 1 và 2, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Thêm xóa sửa dữ liệu trong table mysql

  Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
 2. lyanh998
  Tham gia ngày:
  11/10/18
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  cảm ơn bạn nhiều vì bài này
   
 3. Mẫn Phan
  Tham gia ngày:
  8/12/18
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bài viết này rất bổ ích cho các bạn mới bắt đầu học SQL
   
 4. Đào Thi Sĩ
  Tham gia ngày:
  9/9/21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Bài viết rất hay, thank U!
   


Chủ để tương tự : Thêm xóa
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lệnh thêm, xóa, sửa(giá trị) một columns trong table sql server 2005, 2008 28/2/14
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Thêm thuộc tính Cột IDENTITY trong SQL Server 13/10/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Xóa Restricted User sau database trong SQL Server như thế nào 28/6/20
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Remove last special character in sql server, xóa ký tự đặc biệt cuối chuỗi sql 20/12/18
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lệnh xóa table trong sql 2005, 2008, drop table trong sql server 7/3/14