truy vấn nhiều điều kiện trong sql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi taibl89, 2/2/16.

 1. taibl89
  Tham gia ngày:
  27/1/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Mình mới tìm hiểu về SQL, mình muốn truy vấn nhiều kết quả thì dùng or nhưng cô lại không đồng ý cách viết nay, không biết bạn nào có cách viết nào khác để truy vấn nhiều kết quả không?

  Mã:
  select * from sinhvien where ma_sv = 'sv001' or ma_sv ='sv003' or ma_sv = 'sv006'
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  truy vấn nhiều điều kiện trong sql

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,927
  Đã được thích:
  1,203
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  ĐÚng rồi bạn, bạn dùng lệnh in nhé
  VD:
  Mã:
  select * from sinhvien where ma_sv in('sv001' ,'sv003','sv006')
  • Lấy tất cả các sinh viên có mã số nằm trong các mã số đó bạn nhé.
  • Vì lệnh in sẽ dễ khi bạn tìm kiếm ở diện rộng với câu lệnh kết nối từ clien
  VD:
  Mã:
  select * from sinhvien where ma_sv in(@listma_sv)
  • Với @listma_sv là danh sách sinh viên được truền từ code vô cơ sở dữ liệu
   
 3. taibl89
  Tham gia ngày:
  27/1/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  CÁm ơn ban, mình đã làm được. Tiện đây mình xin hỏi chút nữa, hỏi nhiều nơi không chổ nào trả lời chỉ có bạn trả lời ah, xem giúp mình cái này nữa ha:
  Mình có dùng excel làm cơ sở dữ liêu, mình kết nối được với excel và đọc được nhưng khi mình xử lý dữ liệu trên câu truy vấn thì nó lại không chạy được, đây là câu truy vấn của mình
  Mã:
  select [ma_kh],[ten_tt],[diachi_tt],[somay],[ms_thue],[hinhthuc_tt],[thang],[tenps_cothue],[ps_cothue],[tenps_khongthue],[ps_khongthue],[ten_tienkm],[tienkm],[tongtiendv_chuathue],[tiengiamtru],[thue],[bigtongtienthu],[doc_bigtongtienthu], [loai_dv], case when [loai_dv]=2 then '02' + [MA_KH] else '01' + [ma_kh] end [ma_kh] from [hoadon$]
  dòng
  Mã:
  case when [loai_dv]=2 then '02' + [MA_KH] else '01' + [ma_kh] end [ma_kh] 
  là câu lệnh mình xử lý dữ liệu trên câu truy vấn, không biết nó sai chổ nào mà nó không chạy được, trong khi nó dùng cho csdl oracle và sql chạy đều tốt, khi mình bỏ câu đó ra thì kết nối excel chạy bình thường, bạn nào biết xin hướng dẫn dùm, mình dùng ngôn ngữ c# để kết nối theo kiểu olebd
   
 4. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Câu lệnh của bạn mình thấy đúng !!

  Bạn xem câu kết nối ở đây xem đúng không :
  Mã:
  http://www.connectionstrings.com/excel/
  Bạn xóa dòng
  Mã:
  case when [loai_dv]='2' then '02' + [MA_KH] else '01' + [ma_kh] end [ma_kh] 
  Câu lệnh có chạy không?
   
 5. taibl89
  Tham gia ngày:
  27/1/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  xóa câu đó thì chạy bình thường bạn
   
 6. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Bạn copy thế này xem được không nhé
  Mã:
  case when [loai_dv]='2' then '02' else '01' end [ma_kh] 
  Xem từng đoạn xem do câu nối chuỗi hay do khúc nào !! hizzz mình thấy câu lệnh đúng mà !!
   
 7. taibl89
  Tham gia ngày:
  27/1/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  nó báo từ khó không được nhận when


  đây là cả đoạn code của mình
  Mã:
  command.CommandText = String.Format("select [ma_kh],[ten_tt],[diachi_tt],[somay],[ms_thue],[hinhthuc_tt],[thang],[tenps_cothue],[ps_cothue],[tenps_khongthue],[ps_khongthue],[ten_tienkm],[tienkm],[tongtiendv_chuathue],[tiengiamtru],[thue],[bigtongtienthu],[doc_bigtongtienthu],[loai_dv],case when [loai_dv]='2' then '02' else '01' end [ma_kh] from [{0}$]", kiemtra());
              OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(command);
              DataTable dt = new DataTable(String.Format("{0}", kiemtra()));
              da.Fill(dt);
              dt.TableName = "Invoices";
              saveFileDialog1.Title = "Save File XML";
              saveFileDialog1.Filter = "Files|*.xml";
              saveFileDialog1.FileName = kiemtra();
              if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
              {
                FileStream fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create);
                XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
                settings.OmitXmlDeclaration = true;
                using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(fs, settings))
                {
  
                  writer.WriteStartElement("Invoices");
                  writer.WriteElementString("BillTime", "" + comboBox2.Text + comboBox1.Text);
                  var tam = dt.AsEnumerable();
                  foreach (DataRow row in tam)
                  {
                    writer.WriteRaw("\n");
                    writer.WriteStartElement("Inv");
                    writer.WriteStartElement("key");
                    //if (row.ItemArray[18].ToString() == "2")
                    //{
                    //  writer.WriteString("BLU" + comboBox2.Text + comboBox1.Text + "02" + row.ItemArray[0].ToString());
                    //}
                    //else
                    //{
                    //  writer.WriteString("BLU" + comboBox2.Text + comboBox1.Text + "01" + row.ItemArray[0].ToString());
                    //}
                    writer.WriteString("BLU" + comboBox2.Text + comboBox1.Text + row.ItemArray[19].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Invoice");
                    writer.WriteStartElement("CusCode");
                    writer.WriteString(row.ItemArray[0].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("CusName");
                    writer.WriteCData(row.ItemArray[1].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("CusAddress");
                    writer.WriteCData(row.ItemArray[2].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("CusPhone");
                    writer.WriteString(row.ItemArray[3].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("CusTaxCode");
                    writer.WriteString(row.ItemArray[4].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("PaymentMethod");
                    writer.WriteString(row.ItemArray[5].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("KingOfService");
                    writer.WriteCData(row.ItemArray[6].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Products");
                    if (row.ItemArray[7].ToString().Length > 0)
                    {
                      writer.WriteStartElement("Product");
                      writer.WriteStartElement("ProdName");
                      writer.WriteCData(row.ItemArray[7].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdUnit");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdQuantity");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdPrice");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteElementString("Amount", row.ItemArray[8].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                    }
                    if (row.ItemArray[9].ToString().Length > 0)
                    {
                      writer.WriteStartElement("Product");
                      writer.WriteStartElement("ProdName");
                      writer.WriteCData(row.ItemArray[9].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdUnit");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdQuantity");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdPrice");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteElementString("Amount", row.ItemArray[10].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                    }
                    if (row.ItemArray[11].ToString().Length > 0)
                    {
                      writer.WriteStartElement("Product");
                      writer.WriteStartElement("ProdName");
                      writer.WriteCData(row.ItemArray[11].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdUnit");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdQuantity");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteStartElement("ProdPrice");
                      writer.WriteString("");
                      writer.WriteEndElement();
                      writer.WriteElementString("Amount", row.ItemArray[12].ToString());
                      writer.WriteEndElement();
                    }
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteElementString("Total", row.ItemArray[13].ToString());
                    writer.WriteElementString("DiscountAmount", row.ItemArray[14].ToString());
                    writer.WriteElementString("VATRate", "10");
                    writer.WriteElementString("VATAmount", row.ItemArray[15].ToString());
                    writer.WriteElementString("Amount", row.ItemArray[16].ToString());
                    writer.WriteStartElement("AmountWords");
                    writer.WriteCData(row.ItemArray[17].ToString());
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Extra");
                    writer.WriteString("");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("ArisingDate");
                    writer.WriteString("");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteElementString("PaymentStatus", "0");
  
  
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement();
  
                  }
                  writer.WriteRaw("\n");
                  writer.WriteEndElement();
                  writer.WriteEndDocument();
                }
              }
   


Chủ để tương tự : truy vấn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lấy ngày cuối cùng của tháng truyền vào trong sql server như thế nào 7/11/17
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu hình phpmyadmin truy cập bằng tài khoản user 14/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Tự động chèn thời gian khi không truyền giá trị trong mysql 9/1/16