Từ vựng chủ đề xin việc trong tiếng anh

Thảo luận trong 'Rao Vặt Miền Bắc' bắt đầu bởi English Camp, 27/12/17.

 1. English Camp

  English Camp Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  31/10/17
  Bài viết:
  85
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Khi viết CV hoặc phỏng vấn xin việc sẽ có một nhóm từ vựng bạn hay gặp ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn. Vì vậy hôm nay English Camp sẽ gửi tới các bạn từ vựng chủ đề xin việc trong tiếng anh

  [​IMG]

  Align (v) – /əˈlaɪn/: sắp xếp

  Ambitious (adj) – /æmˈbɪʃ.əs/: tham vọng

  An in-person/face-to-face interview: cuộc phỏng vấn trực tiếp

  Analytical nature – /ˌæn.əlˈɪt.ɪk. ˈneɪ.tʃɚ/: kỹ năng phân tích

  Asset (n) – /ˈæs.et/: người có ích)

  Benefit (n) – /ˈben.ɪ.fɪt/: lợi ích

  Challenged (adj) – /ˈtʃæl.əndʒd/: bị thách thức

  Company (n) – /ˈkʌm.pə.ni/: công ty

  CV (Curriculum Vitae) (= “resume” in American English): Bản lý lịch

  Describe (v) – /dɪˈskraɪb/: mô tả

  Employer (n) – /ɪmˈplɔɪ.ɚ/: người tuyển dụng

  Eventually (adv)- /ɪˈven.tʃu.əl/: cuối cùng, sau cùng

  Goal oriented – /ɡəʊl ˈɔriˌɛnt/: có mục tiêu

  Good fit – /ɡʊd. fɪt/: người phù hợp

  Headhunter (n) -/ ˈhedhʌntə(r)/: công ty / chuyên gia săn đầu người

  Hiring manager – /ˈhaɪr.ɪŋ.ˈmæn.ə.dʒɚ/: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong một công ty

  HR department – / eɪtʃ. ɑr.dɪˈpɑːrt.mənt/: bộ phận nhân sự

  Important (adj) – /ɪmˈpɔːr.tənt: quan trọng

  Interpersonal skills – /ˌɪn.t̬ɚˈpɝː.sən.əl. skɪlz/: kỹ năng giao tiếp

  Job advertisement – /dʒɑːb. ˈæd.vɝː.taɪz.mənt/: quảng cáo tuyển dụng

  Job board – /dʒɑːb.bɔːrd/: bảng công việc

  Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc

  Listing (n) – /ˈlɪs.tɪŋ/: danh sách

  More responsibility – /mɔːr. ɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/: nhiều trách nhiệm hơn

  Opening (n) – /ˈoʊ.pənɪŋ/: việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận

  Opportunities for growth: nhiều cơ hội phát triển

  Pride myself – /praɪd. maɪˈself/: tự hào về bản thân

  Pro-active /self-starter: người chủ động

  Problem solving – /ˈprɑː.bləm. sɑːlvɪŋ/: giải quyết khó khăn

  Recruiter (n) – /rɪˈkruːt/: nhà tuyển dụng

  Salary = pay (n) : tiền lương

  Skill (n) – /skɪl/: kỹ năng

  Strength (n) – /streŋθ/: thế mạnh, ưu điểm

  Supervisor (n) – /ˈsuː.pɚ.vaɪz/: sếp, người giám sát

  Self confident – /ˌselfˈkɑːn.fə.dənt/: tự tin

  Team player – /ˈtiːm ˌpleɪ.ɚ/: đồng đội, thành viên trong đội

  Thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

  Tight deadline – /taɪt.ˈded.laɪn/: hạn cuối, hạn chót gần kề

  To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)

  To fill in an application (form): điền thông tin vào đơn xin việc

  To supply references: những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn

  Trade publication – /treɪd. ˌpʌb.ləˈkeɪ.ʃən/: ấn phẩm thương mại

  Under pressure – /ˈʌn.dɚ. ˈpreʃ.ɚ/: bị áp lực

  Vacancy (n) – /ˈveɪ.kən.si/: một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống

  Work ethic – /ˈwɝːk ˌeθ.ɪk/: đạo đức nghề nghiệp

  Work style – /wɝːk. staɪl/: phong cách làm việc

  Work well – /wɝːk. wel/: làm việc hiệu quả

  Ví dụ:

  You will be shortlisted if you know how to write CV.

  Bạn sẽ được chọn nếu bạn biết viết CV.

  Thinking outside the box is very necessary skill but work ethic is much more important.

  Sáng tạo là một kỹ năng rất cần thiết nhưng đạo đức nghề nghiệp quan trọng hơn nhiều.

  You will be more believable if you supply references to the employer.

  Bạn sẽ trở nên đáng tin cậy hơn nếu bạn cung cấp thông tin người tham khảo cho nhà tuyển dụng.

  Being self-confident is very important when you are in an interview.

  Tự tin rất quan trọng khi bạn phỏng vấn.

  Solving problems skill will be exposed when you answer some strange questions.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ được bộc lộ khi bạn trả lời những câu hỏi kỳ lạ.


  English Camp đã chia sẻ với bạn từ vừng chủ đề xin việc qua đó, chắc hẳn các bạn đã tham khảo và viết thư xin việc tự tin hơn, và tạo ấn tượng hơn đối với nhà tuyển dụng.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Từ vựng chủ đề xin việc trong tiếng anh

  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng


Like và Share ủng hộ ITSEOVN