Vòng lặp for trong javascript, cấu trúc for javascript

Thảo luận trong 'Lập trình Javascript, js' bắt đầu bởi admin, 7/1/16.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,918
  Đã được thích:
  1,202
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Vòng lặp for trong javascript, cấu trúc for javascript

  Cấu trúc vòng lặp For
  Ghi chú:
  • buoc1: la 1 phếp gán => khởi tạo giá trị ban đầu cho vòng lặp
  • buoc2: là biểu thức điều kiên. Nếu true thì vòng lặp thực hiện, nếu false thì vòng lặp dừng
  • buowc3: là phép gán => thay đổi điều kiện
  Các bước thực hiện
  • b1: thực hiện buoc1.
  • b2: thực hiện buoc2. Nếu true thì sang b3, nếu false thì sang b6
  • b3: thực hiện thuc_hien_lenh.
  • b4: thực hiện buoc3.
  • b5: quay lại b2.
  • b6: kết thúc for
  Demo online bài : xem demo vòng lặp for.
  Code trong bài:

  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 9: Vòng lặp for trong javascript</title>
  <meta name="description" content="Bai 9: Vòng lặp for trong javascript, Vòng lặp for trong javascript, Vòng lặp for trong javascript, Vòng lặp for trong javascript" >
  </head>
  
  <body>
  <h1 align="center">Bai 9: Vòng lặp for trong javascript</h1>
  <script>
  
  /*
  Cấu trúc vòng lặp For
  For(buoc1;buoc2;buoc3)
  {
    thuc_hien_lenh;
  }
  buoc1: la 1 phếp gán => khởi tạo giá trị ban đầu cho vòng lặp
  buoc2: là biểu thức điều kiên. Nếu true thì vòng lặp thực hiện, nếu false thì vòng lặp dừng
  buowc3: là phép gán => thay đổi điều kiện
  
  Các bước thực hiện
  b1; thực hiện buoc1.
  b2: thực hiện buoc2. Nếu true thì sang b3, nếu false thì sang b6
  b3: thực hiện thuc_hien_lenh.
  b4: thực hiện buoc3.
  b5: quay lại b2.
  b6: kết thúc for
  */
  
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    document.write("*<br>");
  }
  //bai tập 1 vòng lặp for
  //nhập vào 1 số nguyên dương từ 1 đến 10
  //in ra trang web 1 bảng gồm 1 dòng và n cột
  
  socot=parseInt(prompt("Nhập vào số cột",""));
  if(socot>0)
  {
    document.write("<table width='80%' border='1'align='center'><caption>Bảng gồm: "+socot+"cột</caption><tr>");
    for(i=0;i<socot;i++)
    {
      document.write("<td width='100' height='40'> Cột "+ i+"</td>");
    }
    document.write("</tr></tabel>");
  }
  else
  {
    document.write("Số cột phải là số lớn hơn 0 và là số");
  }
  
  //Bài tập 2: nhap vao n dong va m cột, in ra bảng gồm n dòng và m cột màu dòng chẵn màu nền xanh, lẻ màu nền đỏ.
  
  sodong=parseInt(prompt("Nhập vào số dòng",""));
  
  if(socot >0 && sodong >0)
  {
    document.write("<table width='80%' border='1'align='center'>");
    document.write("<caption>Bảng gồm: "+sodong+"dòng, "+socot+"cột</caption>");
    for(i=0;i<sodong;i++)
    {
      if(i%2==0)
      {
        mausac="red";
      }
      else
      {
        mausac="green";
      }
      document.write("<tr style='background-color: "+mausac+";'>");
      for(j=0;j<socot;j++)
      {
        document.write("<td width='100' height='40'>Dòng"+i+" - Cột "+ j+"</td>");
      }
      document.write("</tr>");
    }
    document.write("</tabel>");
  }
  else
  {
    document.write("Số cột và dòng phải là số lớn hơn 0 và là số");
  }
  
  </script>
  </body>
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Vòng lặp for trong javascript, cấu trúc for javascriptChủ để tương tự : Vòng lặp
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập trình Javascript, js Cấu trúc vòng lặp while, do while trong javascript 7/1/16
Lập trình Javascript, js Xóa giá trị trùng lắp trong mảng Javascript html hiệu quả 8/8/18
Lập trình Javascript, js Trang web học javascript, js, download js cho lập trình viên 12/1/16
Lập trình Javascript, js Tìm hiểu jquery sử dụng AJAX trong lập trình Javascript 15/8/15
Lập trình Javascript, js Lệnh try catch javascript, lệnh bắt lỗi trong lập trình javascript 8/10/14