• Tin SEO
  • CNTT
  • G.Trí & Đ.Tạo

Diễn đàn SEO | Forum SEO Việt Nam cộng đồng SEO ITSEOVN

Diễn đàn SEO, Forum SEO Việt Nam, cộng đồng SEOer chia sẻ kiến thức SEO uy tín, kiến thức SEO căn bản và nâng cao giữa các SEOer Việt Nam với nhau

Get last date update Modification of post in wordpress, Get time date Modification of post in wordpress, lấy thời gian cập nhật trong wordpress, lấy thời gian edit cập nhật, sửa bài viết trong wordpress, code lấy thời gian edit, thời gian sửa bài của bài viết trong wordpress như thế nào? get...
hi mọi người mình đang muốn lấy hình ảnh thumbnail featured images của bài blog post theo id, nó sẽ trả về dưới 2 dạng, 1 là url src của hình và 1 cái là full hình ảnh gồm các thẻ img alt đầy đủ của hình ảnh chỉ cần gọi nó show ảnh lên ngay mà không cần chèn thẻ tag img ý.

Bạn nào có code get...
HI mọi người, mình đang muốn: Redirect 301 from one website to another using web.config asp.net nghĩa là mình muốn redirect 301 trong hosting vps máy chủ trong file web.config aps.net mvc redirect 301 chuyển hướng url cũ sang url mới thì làm...
Ajax giúp việc xử lý dữ liệu nhanh hơn, chỉ khi nào người dùng cần thì dữ liệu mới được gọi và xử lý, việc này giúp tiết kiệm tài nguyên tải ban đầu rất nhiều, giúp web nhẹ hơn, xử lý nhanh hơn. Và chỉ xử lý đúng cái cần, đưa cho người dùng thấy, cái nào đã xử lý rồi thì không xử lý lại nữa.

Cơ...
Get list Gallery images url from product in woocommerce, lấy danh sách hình ảnh sản phẩm trong woocommerce gồm: url hình ảnh, full hình ảnh mọi thứ về hình ảnh slider show của sản phẩm.

Lấy toàn bộ hình ảnh trong Gallery của 1 sản phẩm như sau:
PHP:
<?php
global...
hi, em muốn lấy danh sách sản phẩm products list theo danh mục sản phẩm id truyền vào hoặc, danh sách các id sản phẩm truyền vào dưới dạng shortcode thì như thế nào? bạn nào có code shortcode get Prodcut list by category id or list id products woocommerce thì cho mình với. Mình đang cần lấy danh...
Get all Products by Custom Field ACF Id and Value in Woocommerce ? mình muốn lấy danh sách tất cả các sản phẩm theo Field ACF nhập vào. VD: mình có cái nhóm sản phẩm: group-product = 12, mình nhập một số sản phẩm có group-product = 12 và lấy nó ra trong code ở funtion.php để xử lý thì làm ntn....
Việc sử dụng các file CSS hay Javascript ngoài gắn vào thường được sử dụng khá nhiều khi coder cần thêm các thư viện bên ngoài vào để xử lý. Nếu bạn chèn các file này lên header của web bằng cách vào teamplate header trực tiếp sẽ không chuyên nghiệp và khó xử lý về sau cho các Dev khác hoặc...
hi mọi người, dạo này mình thấy google index từ khóa khá chậm, có nhiều bài viết mình viết 1 tháng rồi vẫn không được index, dù mình đã gửi index đi đi lại lại rất nhiều lần. Gửi index nó thì nó báo bình thường chỉ là chưa index như hình dưới.


Lúc mình kiển tra url...
Cho mình xin sự kiện TouchMove Touch Events di chuyên sang trái(left) phải(right) trong js jQuery hay javascript trên mobile như thé nào?

Nghĩa là khi người dùng rê tay kéo sang trái hay rê tay kéo sang phải mình sẽ lắng nghe và bắt được sự kiện này để xử lý code gì đó.

Bạn nào viết cách bắt...