• Tin SEO
  • CNTT
  • G.Trí & Đ.Tạo

Diễn đàn SEO | Forum SEO Việt Nam cộng đồng SEO ITSEOVN

Diễn đàn SEO, Forum SEO Việt Nam, cộng đồng SEOer chia sẻ kiến thức SEO uy tín, kiến thức SEO căn bản và nâng cao giữa các SEOer Việt Nam với nhau

Để xử lý chuỗi tốt trong lập trình c#, trong asp.net, bạn đọc các hàm sau để hiểu rõ hơn về các hàm xử lý chuỗi trong c# asp.net thông dụng nhất, các hàm xử lý chuỗi c# thường được áp dụng trong lập trinh web, phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình c#, asp.net...
Link Nofollow là gì - dofollow là gì - khác biệt giữa Nofollow và dofollow - Nofollow và dofollow - Dofollow Là các thuộc tính rel mà ta đặt trong đường dẫn của thẻ với rel là dofollow, còn Nofollow có thẻ rel là Nofollow

LINK HOẶC ĐƯỜNG DẪN NOFOLLOW LÀ GÌ? DOFOLLOW LÀ...
Hàm getdate() trong PHP dùng để lấy thời gian hiện tại hoặc thời gian được chỉ định do người dùng truyền vào trên server website cho người dùng gồm thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, số ngày của tháng, số ngày hiện tại trong năm,...

Hôm nay itseovn hướng dẫn các bạn lấy thời gian hiện tại...
"VI" hay còn gọi "VIM" (viết tắt chữ Vi IMproved là trình soạn thảo cải tiến của VI) là trình soản thảo text editor doành cho hệ điều hành Linux hoặc nhiều hệ điều hành khác, vi hay vim giúp bạn chỉnh sửa file thông qua các dòng lệnh console rất...
TimeZone là thời gian từng vùng trên Trái Đất được các nhà khoa học quy ước sử dụng như 1 định dạng thời gian chuẩn cho toàn cầu. Mỗi vùng trên Trái Đất sẽ có 1 múi giờ/TimeZone/Giờ địa phương khác nhau.

Hiện tại có 2 múi giờ tiêu biểu là GMT và UTC...
Photos View Picture trong windows 10 hay bị lỗi có cách nào giúp mình với, nó hay bị treo dơ, có khi thì báo lỗi, có khi thì mãi mới hiện tấm hình lên, cái Photos View Picture trong windows 10 nó khó chịu quá, có cách nào đổi nó lại thành cái Windows Photo Viewer cũ không admin, cái Windows...
Thay đổi phiên bản PHP rất cần thiết cho các web PHP đặc biệt khi các bạn sử dụng mã nguần mở, các themes, plugin, add on mới cần các phiên bản PHP mới đúng chuẩn mới chạy được, nếu không đúng web sẽ phát sinh lỗi không mong muốn rất khó chịu.

Hiện tại phiên bản PHP...

Trang Web Code Test Online cho tất cả các ngôn ngữ lập trình C / C++ / C++14 / C# / ASP.NET - MVC / JAVA / PERL / PHP PYTHON / PYTHON 3 / SCALA / HTML / JS / JAVASCRIPT với giao diện cực kỳ dễ sử dụng.

Trang web rất tiện dụng cho người lập trình...
Nếu bạn có 1 chuỗi string "1,2,3,4,5,6,7,8" làm cách nào để convert nó thành 1 mảng int[] trong MVC ASP.NET MVC?
  • Ví dụ: string str="1,2,3,4,5,6,7,8"; kết quả muốn nhận được array int[] int[] listId={1,2,3,4,5,6,7,8}
Để thực hiện bạn làm như sau:...
Mặc đinh forum Xenforo các link liên kết ngoài hay còn gọi là OUT link sẽ được cho là link rel="Dofollow", việc này không tốt cho forum của bạn về SEO hay link Dofollow làm tăng tỷ lệ spam link trên diễn đàn của bạn tăng cao.

Thêm rel="nofollow" tất cả OutLink Liên Kết...